Bestuursakkoord “Ruimte voor Ede” vastgesteld

Op donderdag 28 juni hebben de onderhandelaars van Christenunie, CDA, Gemeentebelangen, VVD en Groen Links hun handtekening gezet onder het nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar.

Namens de VVD hebben Hester Veltman en ik de onderhandelingen gevoerd in de afgelopen maanden en uiteindelijk namens de fractie onze handtekening gezet onder het akkoord.

Een mooi resultaat met voor ons als belangrijkste speerpunt dat we Ede verder kunnen ontwikkelen maar ook toewerken naar een duurzaam financieel perspectief voor onze gemeente, waarbij de nadruk ligt op het onder controle krijgen van de tekorten in het sociaal domein.

Een samenvatting van de bespreking in de Raad op 7 juni is hier te vinden:
https://ede.vvd.nl/nieuws/30723/bespreking-concept-bestuursakkoord-ruimte-voor-ede

Het hele bestuursakkoord is hier te downloaden:
https://www.ede.nl/bestuur-en-organisatie/bestuursakkoord-2018-2022/

Geef een antwoord