Over mij

Naam: Bart Omlo
Geboortedatum: 18 juni 1975
Burgerlijke stand: Gehuwd met Nesia de Wilde
Kinderen: Nynke (2008) en Kaj (2010)
Woonplaats: Ede
Beroep: Global Head of Sales bij Conscia.ai
Executive advisor bij SALESDOCk
Founder/partner bij Scaling with Impact

Biografie

Professionele achtergrond

Na mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie met als studierichting ICT, heb ik diverse functies vervuld als Officier Verbindingsdienst inclusief twee uitzendingen naar het voormalig Joegoslavië.

In 2005 heb ik, na 12 jaar Defensie, de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Als project-/programmamanager heb ik diverse IT projecten uitgevoerd voor onder andere de provincie Zuid-Holland en gemeente Apeldoorn. In 2007 ben ik aangesteld als business unit manager Engineering om onze afdeling met softwareontwikkelaars in Nederland, Engeland en Servië te managen.

In 2010 ben ik naar Zweden geëmigreerd teneinde een vestiging op te zetten voor mijn bedrijf om de Scandinavische markt te kunnen bedienen. Nadat ik in 2011 als aandeelhouder ben toegetreden, werd ik medio 2013 formeel benoemd door de aandeelhouders als Chief Executive Officer (CEO) van HintTech waarna ik in september 2013 weer naar Nederland ben verhuisd. Het bedrijf had toen ongeveer 200 medewerkers en vestigingen in 5 landen.

Begin 2015 heeft een van de grote aandeelhouders alle andere aandeelhouders uitgekocht om het bedrijf uiteindelijk door te verkopen aan een Amerikaanse onderneming. Vanuit de gedachte om internationaal te kunnen blijven werken, binnen dezelfde sector (marketing technologie) en met de ruimte om te kunnen ondernemen, ben ik sinds april 2015 gestart als manager Benelux voor Kentico Software, een Tsjechische onderneming op het gebied van Internet technologie. In maart 2016 ben ik onderdeel geworden van het managementteam als Commercieel Directeur EMEA en Latijns-Amerika.

Na een korte periode als VP Sales Global voor ons product Kontent, ben ik op 1 juli 2020 aan de slag als Managing Director binnen Kentico. In mei 2022 heeft Kentico een investering ontvangen voor Kontent waarbij het product werd losgekoppeld van het moederbedrijf vanaf 1 juli 2022. Ik ben bij het nieuwe bedrijf als CEO aan de slag gegaan.

Na de succesvolle afsplitsing, het aannemen van een grote hoeveelheid nieuwe mensen en het opnieuw in de markt zetten van het bedrijf Kontent.ai heb ik eind januari 2023 afscheid genomen. Dit gaf mij de gelegenheid om te reflecteren op mijn toekomst en ik heb besloten om mij in te zetten voor snelgroeiende startups die naar een volgende fase moeten in de volwassenheid van hun bedrijf (zogenaamde scale-ups).

In maart heb ik mijn eigen bedrijf opgezet om scale-ups te begeleiden in hun groei (Scaling with Impact) en vanaf mei ben ik aan de slag gegaan als Global Head of Sales bij Conscia.ai (een Canadees bedrijf) en als adviseur bij SALESDOCk (een Tsjechisch bedrijf).

VVD loopbaan

Lid VVD sinds 2002.

Sinds mijn aantreden bij de VVD ben ik zeer actief betrokken geweest bij de partij. Zowel lokaal, regionaal, als ook landelijk heb ik mij ingezet voor het uitdragen van de liberale ideeën van de VVD en het op de kaart zetten van de afdeling Ede binnen de partij. Ik heb nooit geschuwd om mijn handen uit de mouwen te steken en hard te werken waar nodig. Daarbij heb ik de volgende formele functies uitgeoefend:

2002-2006 Secretaris afdeling Ede
2006-2009 Vicevoorzitter afdeling Ede
2008-2010 Fractievolger
2014-2016 Voorzitter afdeling Ede
2016-2020 Vicevoorzitter Regio Oost
2017-2020 Secretaris Thematisch netwerk Impact van Verandering
2018-heden Fractievoorzitter VVD Ede
2020-heden Voorzitter Regionale Fondsenwervingscommissie
2022-heden Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

Gedurende mijn VVD loopbaan heb ik diverse cursussen gevolgd, zoals Liberalisme in de praktijk, Professionele Vaardigheden, Liberalisme, Gemeentefinancien, Moderne Media, Verhoudingen Fractie-en-Bestuur en de landelijke workshop Liberale Loopbanen. De laatste jaren heb ik mijn portfolio aangevuld met de Gelders/Overijsselse Masterclass, de Kadertraining en de Topkadertraining. Verder was ik een van de leden van het winnende team bij de landelijke debatwedstrijd in 2016.

Tot slot heb ik nog zitting genomen in een aantal kandidaatstellingscommissies (Apeldoorn, Zaltbommel, Kerkdriel en provincie Gelderland),  diverse bijeenkomsten geleid (oa. ledenbijeenkomst kandidaat-partijvoorzitters, landelijke debatwedstrijd op het VVD-festival) en heb ik met het bestuur van het thematisch netwerk een artikel geschreven in Liberale Reflecties van de Telderstichting: https://bit.ly/2MO3Sq2