Veiligheid

Duidelijkheid over wapenstok handhavers

Op dinsdag 20 juni ontvingen wij het bericht dat onze handhavers in Ede tijdelijk hun wapenstok moeten inleveren. Dit had te maken met nieuwe regelgeving en vanwege het feit dat een nieuwe ontheffing moet worden aangevraagd (en dat een lange en omslachtige procedure is). In de Ede-Stad lazen we echter tot onze schrik dat ze 

Lees verder…

Veiligheid hoogspanningsmasten

In Ede zijn we als VVD al jaren bezig om de hoogspanningsmasten, die op sommige plekken (laag) over de huizen heen lopen, onder de grond te krijgen. Het budget is er en het tracé bekend, maar nu zijn we weer aan het wachten op TenneT/Liander vanwege de netcongestie. Een ongelofelijk langslepend dossier… Dat hoogspanningsleidingen niet 

Lees verder…

Dag van de Fietshelm

Op 7 april heb ik tijdens het vragenuurtje aandacht gevraagd voor de Dag van de Fietshelm met als doel extra bewustwording te creëren om extra letsel als gevolg van een fietsongeluk te voorkomen. Volgens cijfers van het CBS zijn er jaarlijks steeds vaker verkeersongelukken waar fietsers bij betrokken zijn, of waarbij het een eenzijdig ongeval 

Lees verder…

Veiligheid rondom geldautomaten

Eind maart hebben er in Leeuwarden en Duivendrecht weer zogenaamde ‘plofkraken’ plaatsgevonden waarbij criminelen met explosieven een geldautomaat proberen op te blazen. Bij de plofkraak in Leeuwarden ontstond een enorme ravage aan het pand en de omliggende panden, waarbij ook twee woningen moesten worden ontruimd. De bewoners maken zich grote zorgen en hopen dat de 

Lees verder…

Geen totaalverbod op vuurwerk

Een vijftal partijen (SGP, Christenunie, Groen Links, DKE en Ede Nu) heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een totaalverbod op vuurwerk. Feitelijk gaat het alleen nog maar om het verbieden van (legaal) siervuurwerk tussen 18:00 en 02:00 uur, want afsteken buiten die tijden en/of afsteken van knalvuurwerk en pijlen is landelijk al verboden. Tijdens de oordeelsvormende 

Lees verder…

Het Manifest Ondermijnende Criminaliteit

Tientallen burgemeesters hebben zich achter een manifest geschaard waarin voorstellen worden gedaan om de ondermijnende criminaliteit harde slagen toe te brengen. Dit Manifest Ondermijnende Criminaliteit is op vrijdag 17 september gepubliceerd. Namens VVD Ede heb ik in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de bewustwording en aanpak van ondermijning en (drugsgerelateerde) criminaliteit in onze 

Lees verder…

Extra groene BOA

Tijdens de perspectiefnota heb ik namens de VVD een amendement ingediend om het aantal groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) uit te breiden naar drie. Het amendement is met grote meerderheid aangenomen. Bij de perspectiefnota 2022-2025 was een extra formatieplaats opgenomen voor een groene BOA, waarbij werd aangegeven dat deze noodzakelijk was om ‘het minimaal noodzakelijke toezicht’ 

Lees verder…

Ede krijgt een digitale wijkagent

Uit het jaarverslag van de politie, dat wij als bijlage ontvingen bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 mei, bleek dat op een heleboel terreinen een verbetering is te zien ten opzichte van 2019. Cybercriminaliteit sprong daar echter negatief uit. Positief was om te lezen dat er wel een aantal extra functionarissen zijn (of 

Lees verder…

De grote Edese ondermijningsquiz

Naar aanleiding van de vondst van een groot drugslab in Arnhem heb ik namens de fractie vragen gesteld tijdens het vragenuurtje op de politieke dag van 15 april. Het vragenuurtje kan gebruikt worden om actuele politieke onderwerpen direct op de agenda te krijgen. Bekijk de vragen hieronder: “Een week geleden is een enorm drugslab ontdekt 

Lees verder…