Veiligheid

Ede krijgt een digitale wijkagent

Uit het jaarverslag van de politie, dat wij als bijlage ontvingen bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 mei, bleek dat op een heleboel terreinen een verbetering is te zien ten opzichte van 2019. Cybercriminaliteit sprong daar echter negatief uit. Positief was om te lezen dat er wel een aantal extra functionarissen zijn (of 

Lees verder…

De grote Edese ondermijningsquiz

Naar aanleiding van de vondst van een groot drugslab in Arnhem heb ik namens de fractie vragen gesteld tijdens het vragenuurtje op de politieke dag van 15 april. Het vragenuurtje kan gebruikt worden om actuele politieke onderwerpen direct op de agenda te krijgen. Bekijk de vragen hieronder: “Een week geleden is een enorm drugslab ontdekt 

Lees verder…

Is Ede klaar voor een cyberaanval?

Naar aanleiding van de recente cyberaanval bij de gemeente Hof van Twente wilde de fractie van de VVD weten hoe het er in onze gemeente voorstaat en heb ik vragen gesteld tijdens het vragenuurtje op de Politieke Dag Ede (PDE) van 10 december. De gemeente Hof van Twente zat midden in een (weken)lange ellende veroorzaakt 

Lees verder…

Weg met de krakers in Ede!

Sinds 1 oktober 2010 hebben we de anti-kraakwet. En die is duidelijk: kraken is illegaal. Krakers riskeren een celstraf van 1 jaar en als krakers geweld gebruiken, kan de straf oplopen tot 2 jaar en 8 maanden. Op dinsdag werd bekend dat er wederom krakers zijn aangetroffen bij het voormalig tuincentrum Kernhem. Een aantal jaren 

Lees verder…

VVD (nog steeds) tegen een algeheel vuurwerkverbod

Afgelopen Oud- en Nieuw is het in Ede flink misgegaan. Een kleine groep, voornamelijk jongeren, heeft (met vuurwerk) veel schade aangericht en (nog erger) het werk van onze hulpverleners bewust proberen te verstoren. Wij snappen de roep om een vuurwerkverbod, maar vinden ook dat het niet zo kan zijn dat een kleine groep tuig ervoor zorgt 

Lees verder…

Handen af van onze jeugdbeschermers!

Jeugdzorginstellingen hebben aan de noodklok gehangen bij de minister om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen hun medewerkers. De VVD in Ede wil weten hoe het er in onze gemeente voor staat en ik heb namens onze fractie raadsvragen gesteld. Diverse jeugdzorginstellingen hebben op 3 november bij de minister middels een pamflet aandacht gevraagd voor het 

Lees verder…

Meer aandacht voor ‘Meld Misdaad Anoniem’

In de afgelopen weken zijn er in onze gemeente diverse incidenten geweest, zoals het oppakken van 3 tieners in verband met wapenhandel, een vuurwapenincident en het aantreffen van een (levensgevaarlijk) drugslab op het bedrijventerrein. Uiteraard twijfelen wij geen moment aan de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee de politie samen met andere (veiligheids)diensten deze zaken onderzoekt en 

Lees verder…

Opvang ‘jihad-kinderen’ bij geradicaliseerde opa en oma

Op vrijdag 14 juni publiceerde het NRC het schokkende artikel “Opa was zelf ook in het kalifaat” waarin onder andere wordt beschreven hoe twee kinderen van een teruggekeerde Edese jihad- moeder worden opgevangen bij opa en oma met IS-sympathieën ook woonachtig in Ede. Het artikel beschrijft dat de Kinderbescherming ondanks deze informatie toch van mening 

Lees verder…