Algemeen

Waarom we tegen de begroting hebben gestemd…

Ondanks onze voorstellen voor lastenverlichting krijgen onze inwoners en ondernemers toch een forse verhoging voor de kiezen vanaf 2024. Onze amendementen om de OZB-verhoging terug te draaien hebben het niet gehaald en daarmee komt er een enorme stijging voor onze inwoners en ondernemers vanaf begin dit jaar. Onbegrijpelijk!   De amendementen zijn hier te bekijken: 

Lees verder…

Blijf lef tonen in Ede!

Deze zomer blikte onze lokale omroep XON Ede met de 12 fractievoorzitters uit de gemeenteraad terug op het afgelopen politiek jaar. Ede is een gemeente vol in ontwikkeling met bijbehorende kansen en uitdagingen. Woningbouw, stikproblematiek, infrastructuur, vluchtelingen, verkeersveiligheid, infrastructuur en financiën: zomaar wat onderwerpen die terugkwamen in mijn interview. Voor mij is het meest belangrijk 

Lees verder…

Oppotten of uitgeven?

Op 22 juni en 6 juli werd de voorjaarsbrief in de gemeente Ede behandeld. Vanwege het feit dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de inkomsten vanuit het Rijk in 2026 en 2027 (het ‘ravijn’) had het college besloten een beleidsarm document te maken en alle investeringen vooruit te schuiven voor afweging bij de programmabegroting 

Lees verder…

Herbenoeming burgemeester Verhulst

Een van de bijzondere momenten deze raadsperiode was de herbenoemingsprocedure van onze burgemeester. Als een burgemeester aangeeft om herbenoemd te willen worden dat dient volgens de wet een vertrouwenscommissie te worden ingesteld die het proces begeleid en een aanbeveling doet aan de gemeenteraad om wel of niet in te stemmen met de herbenoeming.  Als plaatsvervangend 

Lees verder…

Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraadsvergadering. Daarnaast wordt elke raadsperiode een plaatsvervangend voorzitter gekozen uit de 39 raadsleden die de raadsvergadering voorzit als de burgemeester afwezig is (of als hij vragen moet beantwoorden over zijn eigen portefeuille). De afgelopen periodes was het in Ede gebruikelijk dat de plaatsvervangend voorzitter werd gekozen uit de grootste 

Lees verder…