Algemeen

Het dilemma

In het programma ‘Het Dilemma’ worden jaarlijks de fractievoorzitter van de Edese politieke partijen geïnterviewd door XON over een aantal belangrijke thema’s.  Dit jaar waren zorg, duurzaamheid, veiligheid en de buitenkernen onderwerp van gesprek, en daarnaast werden 12 dilemma’s voorgelegd. Een leuke manier om kennis te maken met de diverse partijen en de fractievoorzitters wat 

Lees verder…

Blog EdeDorp.nl – Naar het einde van de wereld

In Ede hebben we een bijzonder fenomeen. Een groep (kritische) volgers van de Edese politiek is gestart met wekelijkse blogs over zaken die spelen in onze gemeente. Zij publiceren deze blogs op hun website EdeDorp.nl en op social media. De blogs zijn kritisch, stevig en meestal ook zeer actueel. Je kunt het met ze eens 

Lees verder…

Politiek en corona

In de tijd van het Coronavirus zijn we als VVD Ede actief bezig om steun te blijven geven aan onze inwoners, maar ook specifiek aandacht te blijven vragen voor onze lokale ondernemers. Het blijft natuurlijk lastig om je als volksvertegenwoordiger in deze tijd heel erg uit te spreken, omdat er al snel vanuit wordt gegaan 

Lees verder…

Bijeenkomst verkiezingsprogramma TK2021

In aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt er hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Hier wordt op verschillende manieren input voor verzameld onder leden en niet-leden door middel van bijvoorbeeld (virtuele) bijeenkomsten, essay’s van thematische netwerken en betrokken (niet)leden, en via workshops/ronde-tafels. Op woensdag 5 februari organiseerde de verkiezingsprogramma een discussieavond rondom het thema MKB 

Lees verder…

In het zonnetje..;-)

Op zaterdag 23 november ben ik door de VVD op het landelijk festival in het zonnetje gezet tijdens de zogenaamde ‘lintjesregen’. Elk festival/congres wordt een aantal mensen extra bedankt voor hun inzet voor de partij met een onderscheiding, oorkonde en/of een bos bloemen. Deze keer was ik een van de gelukkigen en ontving namens de 

Lees verder…

Op weg naar Ede 2039: Perspectiefnota

Elk jaar bespreek de gemeenteraad de Perspectiefnota (in sommige gemeenten ook wel Voorjaarsnota genoemd) als onderdeel van de financiele cyclus. Deze keer hebben we veel (deel)sessies besteed aan het bespreken van de diverse onderdelen met als sluitstuk de eerste termijn op 4 juli en de tweede termijn (en besluitvorming) op 18 juli. Ik vond het 

Lees verder…

Het Kindercollege Ede

Sinds 2018 heeft Ede een echt Kindercollege met een kinderburgemeester en vier kinderwethouders. In de afgelopen periode heb ik ze een aantal keren in actie gezien en ik word daar heel erg blij van! Het is zo fantastisch om te zien dat deze kinderen van 11-12 jaar zich met zo veel plezier inzetten voor onze 

Lees verder…

In gesprek met Social Work studenten

Op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn de opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening een aantal jaar geleden samengevoegd tot een opleidingsrichting Social Work. Onderdeel van deze studierichting is het vak Sociaal Ondernemerschap en ik was door de Jongerenraad en CHE gevraagd om in gesprek te gaan met de studenten over de 

Lees verder…