Algemeen

Keetmolen kan blijven draaien!

Bij de bespreking van de startnotitie Noordplein heb ik namens de VVD Ede een amendement ingediend om het laten draaien van de molen als randvoorwaarde op te nemen. De Keetmolen is een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Ede. In de afgelopen jaren is er door de gemeente en vrijwilligers veel tijd en geld 

Lees verder…

Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 19 november was het weer de jaarlijkse Dag van de Ondernemer, een traditie uitgeroepen door MKB-Nederland om onze ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Uiteraard doen we daar als VVD Ede graag aan mee en daarom bezoeken wij elk jaar met onze fractie een aantal lokale ondernemers met een klein 

Lees verder…

Ode aan de idealisten

In Ede hebben we iets bijzonders. Een groep kritische bewoners heeft een aantal jaren geleden het platform EdeDorp opricht om hun mening te kunnen delen (positief of negatief). Elke zaterdag worden er een aantal columns gepubliceerd over de (Edese) actualiteit waarvan er ook altijd minstens een op woensdag in Ede Stad verschijnt. Een paar maanden 

Lees verder…

Geen totaalverbod op vuurwerk

Een vijftal partijen (SGP, Christenunie, Groen Links, DKE en Ede Nu) heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een totaalverbod op vuurwerk. Feitelijk gaat het alleen nog maar om het verbieden van (legaal) siervuurwerk tussen 18:00 en 02:00 uur, want afsteken buiten die tijden en/of afsteken van knalvuurwerk en pijlen is landelijk al verboden. Tijdens de oordeelsvormende 

Lees verder…

Het dilemma

In het programma ‘Het Dilemma’ worden jaarlijks de fractievoorzitter van de Edese politieke partijen geïnterviewd door XON over een aantal belangrijke thema’s.  Dit jaar waren zorg, duurzaamheid, veiligheid en de buitenkernen onderwerp van gesprek, en daarnaast werden 12 dilemma’s voorgelegd. Een leuke manier om kennis te maken met de diverse partijen en de fractievoorzitters wat 

Lees verder…

Blog EdeDorp.nl – Naar het einde van de wereld

In Ede hebben we een bijzonder fenomeen. Een groep (kritische) volgers van de Edese politiek is gestart met wekelijkse blogs over zaken die spelen in onze gemeente. Zij publiceren deze blogs op hun website EdeDorp.nl en op social media. De blogs zijn kritisch, stevig en meestal ook zeer actueel. Je kunt het met ze eens 

Lees verder…

Politiek en corona

In de tijd van het Coronavirus zijn we als VVD Ede actief bezig om steun te blijven geven aan onze inwoners, maar ook specifiek aandacht te blijven vragen voor onze lokale ondernemers. Het blijft natuurlijk lastig om je als volksvertegenwoordiger in deze tijd heel erg uit te spreken, omdat er al snel vanuit wordt gegaan 

Lees verder…

Bijeenkomst verkiezingsprogramma TK2021

In aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt er hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Hier wordt op verschillende manieren input voor verzameld onder leden en niet-leden door middel van bijvoorbeeld (virtuele) bijeenkomsten, essay’s van thematische netwerken en betrokken (niet)leden, en via workshops/ronde-tafels. Op woensdag 5 februari organiseerde de verkiezingsprogramma een discussieavond rondom het thema MKB 

Lees verder…

In het zonnetje..;-)

Op zaterdag 23 november ben ik door de VVD op het landelijk festival in het zonnetje gezet tijdens de zogenaamde ‘lintjesregen’. Elk festival/congres wordt een aantal mensen extra bedankt voor hun inzet voor de partij met een onderscheiding, oorkonde en/of een bos bloemen. Deze keer was ik een van de gelukkigen en ontving namens de 

Lees verder…