Sociaal domein

Ruim baan voor private geldschieters voor het oplossen van maatschappelijke problemen

Een aantal gemeenten is gestart met projecten waarbij privaat geld vanuit bijvoorbeeld banken en vermogensfondsen wordt ingezet om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkeloosheid wordt aangepakt. Deze zogenaamde Social Impact Bond (SIB), een prestatiecontract tussen overheidsinstantie en investeerder waarbij doelen van tevoren zijn vastgesteld, worden steeds populairder en laten op 

Lees verder…

Vaccinatiegraad moet ook in Ede omhoog!

Uit het laatste rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de vaccinatiegraad in Ede met 82,7% ver onder het landelijke gemiddelde ligt. Een zorgelijke ontwikkeling! Uiteraard zijn wij geen voorstander van het door de overheid laten verplichten om te vaccineren. Vrijheid om zelf te mogen kiezen vinden wij een groot goed. 

Lees verder…