Verkiezingsprogramma schrijven

Het schrijven van een goed verkiezingsprogramma is geen eenvoudige klus en vraagt grote zorgvuldigheid. Het document bepaalt de koers van de partij de komende vier jaar, biedt houvast voor eventuele coalitieonderhandelingen en zet een punt op de horizon voor de (middel)lange termijn.

Bij de VVD wordt veel aandacht besteed aan het schrijven van het programma. Op de eerste plaats wordt een verkiezingsprogrammacommissie samengesteld van vrijwilligers die mee willen werken aan het programma. Deze vrijwilligers verzamelen diverse inspiratiedocumenten, halen input op vanuit de diverse belangengroepen, organiseren klankbordsessies met leden en gaan de straat op om input van de inwoners op te halen.

Na het verzamelen van de informatie wordt een raamwerk opgesteld, bestaande uit de belangrijkste thema’s, waarna de leden van de verkiezingsprogrammacommissie in kleine groepjes gaan werken aan de uitwerking van de verschillende onderdelen. Dit resulteert in een eerste concept verkiezingsprogramma.

Aansluitend worden alle onderdelen gezamenlijk doorgenomen, bediscussieerd, in samenhang bekeken en (waar nodig) aangepast. Als alles is doorgenomen gaat een klein redactieteam aan de slag om het programma te redigeren en alle onderdelen op elkaar aan te laten sluiten. Hiermee is de tweede versie afgerond.

Deze versie wordt besproken met een aantal leden zowel vanuit de gemeente Ede, als ook van de omliggende gemeenten. Hiermee zorgen we dat het programma nogmaals kritisch wordt bekeken en ook aansluit bij de omliggende gemeenten en provincie. Als daarna de laatste aanpassingen zijn gedaan, wordt het programma aangeboden aan het bestuur.

Het bestuur legt het conceptprogramma voor aan de leden die op een Algemene Ledenvergadering amendementen (tekstwijzigingen) of moties (koerswijzigingen) kunnen voorstellen. Aanpassingen die worden aangenomen op de vergadering worden verwerkt, waarna het definitieve programma wordt vastgesteld op de eerstvolgende ledenvergadering.

Zoals u kunt lezen een vrij uitgebreid proces, maar hiermee zorgen we ervoor dat er een programma wordt gemaakt waar onze kandidaten de straat mee op kunnen en uiteindelijk de kiezers kunnen overtuigen om op de VVD te stemmen.

Het programma voor de VVD Ede wordt medio november vastgesteld.

Geef een antwoord