Geen totaalverbod op vuurwerk

Een vijftal partijen (SGP, Christenunie, Groen Links, DKE en Ede Nu) heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een totaalverbod op vuurwerk. Feitelijk gaat het alleen nog maar om het verbieden van (legaal) siervuurwerk tussen 18:00 en 02:00 uur, want afsteken buiten die tijden en/of afsteken van knalvuurwerk en pijlen is landelijk al verboden. Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 7 oktober heb ik namens de VVD uitgelegd waarom wij dit een slecht voorstel vinden. Lees hier mijn bijdrage:

Voorzitter,

De verkiezingen komen er weer aan. En wat doe je dan als politieke partij? Je probeert nog even iets binnen te halen wat je écht belangrijk vindt om in onze gemeente aan te pakken en hoopt dan dat de kiezer zich dat in het stemhokje nog herinnert.

Met dit voorstel wordt een heel groot probleem opgelost, namelijk dat familie en vrienden op Oudejaarsdag tussen 18.00 uur ’s-avonds en 02.00 uur ’s-nachts van mooi sierwerk kunnen genieten dat zij bij een lokale ondernemer hebben gekocht. Fijn toch dat we dat maar mooi kunnen verbieden!

Een klein beetje sarcasme, maar het is wel de realiteit. De echte problemen zoals de vernielingen, idioot harde knallen ruim voor (en na) de jaarwisseling veelal veroorzaakt door illegaal vuurwerk (knalvuurwerk is sowieso al verboden), verwondingen, milieuvervuiling en dergelijke worden niet opgelost met dit voorstel.

En zeg nu eerlijk…de cijfers (zie onder) geven helemaal geen aanleiding tot een verbod. Sterker nog, je pakt alleen de goedwillenden het kleine stukje plezier af.

En dan doe je het ook nog niet consequent en laat je Carbid-schieten buiten beschouwing, maar dat zal ook wel weer iets met die stemmers te maken hebben…

Daarnaast is het voorstel niet te handhaven en als je met alternatieven zoals vuurwerkshows op verschillende locaties gaat werken, vraagt dat zelfs extra capaciteit om dat in goede banen te laten leiden. En dan ook nog extra kosten voor handhaving, de show zelf, vergunningverlening en mogelijk compensatie voor onze ondernemers.

Beste indieners, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig?

Tot slot, voorzitter, moet mij nog iets van het hart. De indienende partijen zijn al maanden, misschien al wel een jaar in gesprek met elkaar, de ambtenaren en het college, maar hebben geen enkel contact gezocht met belangenorganisaties die het vuurwerkplezier graag willen behouden. Is het niet belangrijk om ook die kant van het verhaal  (zie onder) mee te nemen bij een uiteindelijk voorstel of waren de indieners reeds zo vooringenomen dat dit niet noodzakelijk werd geacht.

Als VVD Ede hopen wij dat dit onzalige, niet handhaafbare voorstel, dat de echte problemen niet oplost, snel weer van tafel gaat.

Dank u wel.

Op XON Nieuws heb ik nogmaals ons standpunt toegelicht:

 

 

Geef een reactie