Duidelijk over termijnen en vervolg tijdelijke opvang Oekraïners

De afgelopen twee jaar hebben we Oekraïense vluchtelingen opgevangen op de legerplaats Harskamp. Met de oplopende spanningen met Rusland heeft Defensie aangegeven dat zij de kazerne weer willen gebruiken en verzocht om de vluchtelingen voor 1 januari 2025 op een andere locatie te huisvesten.

De afgelopen periode zijn er al twee locaties gevonden en 30 mei hebben we een besluit genomen over een derde locatie aan de Zandlaan 27.

Als VVD staan we achter de opvang van de vluchtelingen en zijn we blij dat we in staat lijken om de Oekraïners een nieuwe plek te bieden. Wel hebben we diverse keren aangegeven dat het voor draagvlak belangrijk is om helderheid te blijven verschaffen ten aanzien van duur van de opvang en wat er daarna met de locatie gebeurt.

Wij snappen heel goed dat het moeilijk is om duidelijkheid te geven over de duur van opvang in zijn algemeenheid, maar je kunt (als je wil) best besluiten om het maar voor een bepaalde tijd op een specifieke locatie te doen. Daarnaast kun je ook prima aangeven wat je wel (of niet) wil na de opvang. Ook dit geeft duidelijkheid en verhoogt daarmee het draagvlak (ook voor andere locaties).

De meerderheid van de raad durft deze keuzes helaas niet te maken. Enerzijds wordt het argument gebruikt dat een nieuwe raad een besluit kan heroverwegen. Dat is natuurlijk zo, maar we nemen zoveel besluiten die over een raadsperiode heen gaan. Daarin moet je naar onze mening gewoon een betrouwbare overheid zijn en je houden aan afspraken (met de omgeving). Anderzijds wordt steeds aangegeven dat geen einddatum ook duidelijkheid is. Dat klopt natuurlijk, maar daarmee haal je ook elke druk weg om na een aantal jaar eens te kijken of er geen andere locaties zijn. Wij vinden dat je gewoon moet blijven zoeken naar locaties om ook altijd een einddatum te kunnen roepen voor een specifieke plek.

De locatie van de Zandlaan is best wel aardig. Het gebouw is eerder gebruikt voor arbeidsmigranten en kan snel worden ingezet. Wel bevindt het zich op de Kenniscampus en zou je het pand snel weer onderdeel moeten maken van het onderwijssysteem als huisvesting voor studenten, startups en/of als onderwijslocatie (zoals het vroeger was). Ook hier pleiten we dus weer voor een einddatum en helderheid over het vervolg, maar vooralsnog is dat niet vastgelegd.

We moeten nog een plek vinden voor ongeveer 100 vluchtelingen in de komende periode en zullen de locatiekeuzes (en het vervolg) kritisch blijven volgen.

Bekijk hier ook nog een link naar het interview dat ik op XON heb gegeven over de Zandlaan:

 

Geef een reactie