Waarom we tegen de begroting hebben gestemd…

Ondanks onze voorstellen voor lastenverlichting krijgen onze inwoners en ondernemers toch een forse verhoging voor de kiezen vanaf 2024. Onze amendementen om de OZB-verhoging terug te draaien hebben het niet gehaald en daarmee komt er een enorme stijging voor onze inwoners en ondernemers vanaf begin dit jaar. Onbegrijpelijk!
 
De amendementen zijn hier te bekijken:
Het enige lichtpuntje was het feit dat we de verhoging van de hondenbelasting nu niet konden terugdraaien, maar de enorme stijging ineens wel uit konden smeren over 4 jaar. Dat amendement is aangenomen.
De gemeente heeft nog steeds heel veel geld in de reserves en wij vinden een verhoging om daarom niet gerechtvaardigd. Wij hebben daarom helaas tegen de begroting gestemd.
 
Bekijk hier mijn een korte video van mijn bijdrage in de tweede termijn:

Geef een reactie