Bijeenkomst verkiezingsprogramma TK2021

In aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt er hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Hier wordt op verschillende manieren input voor verzameld onder leden en niet-leden door middel van bijvoorbeeld (virtuele) bijeenkomsten, essay’s van thematische netwerken en betrokken (niet)leden, en via workshops/ronde-tafels.

Op woensdag 5 februari organiseerde de verkiezingsprogramma een discussieavond rondom het thema MKB in Apeldoorn waaraan ik heb deelgenomen.

Met een goede opkomst werd in een Lagerhuis-opstelling onder leiding van Lennart Salemink (hoofdbestuur VVD) discussie gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Onder het toeziend oog van een groot aantal aanwezige Kamerleden werden diverse zaken besproken, zoals belastingen, de rol van de overheid en technologie als kans (en soms ook als bedreiging) voor het MKB.

Het resultaat van de avond wordt door de verkiezingsprogrammacommissie meegenomen als input voor het nieuwe programma dat in het najaar door de leden wordt vastgesteld op een landelijke Algemene Ledenvergadering.

Tijdens de slotronde heb ik nog specifiek aandacht gevraagd voor het domein van online veiligheid en de hoop uitgesproken dat de VVD de aanjager wordt om dit goed te (blijven) handhaven en vast te leggen in heldere regelgeving.  

Geef een antwoord