Een ‘motie van wantrouwen’ aan de wethouder door alle partijen met uitzondering van de VVD

Op 1 juni bespraken we toch wel een van de meest bijzondere moties die ik heb meegemaakt tijdens mijn periode in de gemeenteraad.

De SGP (coalitiepartij) diende met 10 andere partijen (iedereen met uitzondering van de VVD) een motie vreemd aan de agenda in om de wethouder te vertellen dat hij een permanente opvang voor daklozen moest gaan realiseren zoals staat vastgelegd in het bestuursakkoord.

Tijdens de Oordeelsvormende vergadering was het een bijzondere setting om als enige uit te leggen waarom wij dit niet ondersteunden met als eindconclusie dat er meerdere partijen met schaamrood op de kaken moesten constateren dat de wethouder eigenlijk zijn werk niet had gedaan.

Mijn bijdrage tijdens de vergadering:

“Voorzitter,

Een motie van wantrouwen voor het College van alle partijen in de Raad met uitzondering van de VVD. Het kan verkeren in deze raadszaal…

Iets anders kan ik namelijk niet van deze motie maken, omdat:

  • In het bestuursakkoord al is opgenomen dat er actief gezocht gaat worden naar een structurele oplossing voor de buitenslapers. Een opdracht aan het College, toch?
  • De partijen zien dat, ik citeer “bovenstaande tot op de dag van vandaag niet is gerealiseerd’
  • ‘Het College de afgelopen jaren alle zeilen al heeft bijgezet om een nachtopvang te realiseren’ – maar het is niet gelukt
  • En de kosten ook nog behoorlijk hoog waren vanwege het ad-hoc karakter

En de gemeenteraad dan aan het College vraagt om:

  • Met spoed te zoeken naar een permanente nachtopvang
  • En de scenario’s, inclusief stappenplan en kosten in het 4e kwartaal voor te leggen aan de gemeenteraad

Hiermee is het toch gewoon duidelijk dat de partijen het College gewoon oproepen om het bestuursakkoord te gaan uitvoeren en aan het werk te gaan? En er dus geen vertrouwen in hebben dat het College dat gaat doen; een motie van wantrouwen dus. Heel bijzonder.

Uiteraard blijft daarmee nog wel de vraag staan wanneer het College dit nou eindelijk eens gaat oppakken. Dat vinden wij ook belangrijk, maar goed, best College, daar heeft u toch deze motie niet voor nodig?

Tot zover, dank u wel”

Bij deze een link naar de motie: https://ede.raadsinformatie.nl/document/12931997/1

Het artikel in Ede Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/maatschappelijk/935256/schaamrood-staat-de-edese-raad-op-de-kaken

En het filmpje op XON Ede:

Geef een reactie