Helderheid over radicalisering

Bij de meeste raadsvergaderingen wordt een grote hoeveelheid ingekomen stukken meegestuurd. Deze worden dan tijdens de besluitvormende vergadering behandeld, meestal als hamerstuk, maar soms wil je er iets meer mee. Je hebt dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld een onderwerp te laten agenderen voor een oordeelsvormende vergadering of kunt er tijdens het vragenuurtje een vraag over stellen.

Bij de politieke dag van 6 juni ontvingen wij het jaarverslag van de politie en hierin viel ons op dat er eigenlijk niets in stond ten aanzien van de huidige stand van radicalisering in onze gemeente. Hierop besloot ik raadsvragen te stellen die we samen met de fractie van Burgerbelangen hebben ingediend.

De volgende vragen hebben wij gesteld:

  1. Hoeveel inwoners zijn er op dit moment in beeld waar signalen van radicalisering zijn herkend en/of zijn teruggekeerd uit IS-gebied?
  2. Wat is de situatie in vergelijking met andere jaren? Wat is de trend binnen de gemeente Ede?
  3. Heeft de gemeente Ede voldoende mogelijkheden om radicalisering onder inwoners aan te pakken en kan zij de raad hierover op hoofdlijnen informeren?
  4. In hoeveel gevallen zijn er signalen gemeld bij de wijkagent en op welke wijze worden deze signalen verwerkt?
  5. Er wordt aangegeven dat het veelal gaat om signalen van onrust en niet omdat er iets aan de hand is. In hoeveel % van de gevallen was er wel daadwerkelijk iets aan de hand?
  6. Is de gemeente bekend met het artikel uit de Gelderlander: “Twintig miljoen voor aanpak radicalisering: ’Geen goed zicht op de effecten’ “ van 1 juni (https://www.gelderlander.nl/binnenland/twintig-miljoen-voor-aanpak-radicalisering-geen-goed-zicht-op-effecten~afdfbac3/).
  7. Heeft de gemeente Ede ook extra geld gekregen voor het tegengaan van radicalisering? Zo ja, herkent de gemeente Ede zich in het beeld uit het artikel?
  8. Is de gemeente Ede op de hoogte van het feit dat het NCTV een ‘toolkit’ ontwikkelt voor gemeenten? Is de gemeente Ede van plan gebruik te maken van dit instrument als het beschikbaar komt?
  9. Is de gemeente bereid in overleg te treden met het basisteam Ede om in de toekomst ook op het gebied van radicalisering kengetallen/resultaten op te nemen in het jaarverslag.

Nu is het wachten op het antwoord van het College en dan kijken we weer verder of er nog iets mee moet gebeuren.

De vragen waren ook nog aanleiding voor een verzoek van Omroep Ede om een interview op de radio te geven. Het interview is hier terug te luisteren: https://soundcloud.com/edefm/vvd-ede-en-burgerbelangen-stellen-raadsvragen-over-radicalisering

Geef een reactie