Foodvalley

Visiedocument: Ede als hoofdstad van de FoodValley

Op 21 februari presenteerde het college een propositiedocument met als titel “Ede: hoofdstad van Foodvalley”. Dit document had primair als doelstelling om de partijen in de provincie input te geven voor de onderhandelingen na de provinciale verkiezingen. Een document dat zonder uitgebreide discussie in de raad werd gepresenteerd door het college leverde nogal wat scherpe 

Lees verder…