Visiedocument: Ede als hoofdstad van de FoodValley

Op 21 februari presenteerde het college een propositiedocument met als titel “Ede: hoofdstad van Foodvalley”. Dit document had primair als doelstelling om de partijen in de provincie input te geven voor de onderhandelingen na de provinciale verkiezingen.

Een document dat zonder uitgebreide discussie in de raad werd gepresenteerd door het college leverde nogal wat scherpe reacties op. Opvallend was dat deze met name kwamen uit de hoek van de coalitiepartijen.

Wat ons betreft ook best een ‘bold move’, maar ook wel slim van het college om zo voor te sorteren op de provinciale onderhandelingen en Ede een prominente plek te geven aan de onderhandelingstafel.

De link naar het document: https://ede.raadsinformatie.nl/document/12449189/1

Bekijk hier wat ik erover gezegd heb op XON Ede:

Geef een reactie