De grote Edese ondermijningsquiz

Naar aanleiding van de vondst van een groot drugslab in Arnhem heb ik namens de fractie vragen gesteld tijdens het vragenuurtje op de politieke dag van 15 april. Het vragenuurtje kan gebruikt worden om actuele politieke onderwerpen direct op de agenda te krijgen.

Bekijk de vragen hieronder:

“Een week geleden is een enorm drugslab ontdekt in Arnhem.  Volgens de politie is het een van de grootste crystalmethlabs die tot nu toe in Nederland ontdekt zijn, en tot op heden zijn er al drie Colombianen aangehouden.

Het drugslab was zeer professioneel ingericht inclusief slaapplekken, een keukentje en een grote afzuiginstallatie.

Deze recente vondst baart de VVD Ede grote zorgen. Het blijkt wederom dat dit soort drugslabs niet alleen in afgelegen schuren wordt gevonden, maar ook op bedrijventerreinen tussen de normale, legale bedrijven.

Daarnaast is het niet het eerste drugslab dat recent ontdekt is in onze omgeving en wij vragen ons af of een dergelijke ontdekking in Arnhem niet zorgt voor een ‘waterbed-effect’ waarbij het risico bestaat dat criminelen hun heil zoeken in een andere gemeente om hun activiteiten voort te zetten.

Tot slot blijken er altijd wel signalen te zijn geweest bij mensen uit de omgeving, maar is de meldingsbereidheid kennelijk niet zo groot of denkt men vaak dat er waarschijnlijk wel niks aan de hand zal zijn.

Wij vragen ons daarom ook af of de signalen wel voldoende herkend worden?

Naar aanleiding van deze recente vondst hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Welke lessen kunnen er worden getrokken uit de recente vondst in Arnhem? Wordt deze informatie ook actief met omliggende gemeenten gedeeld?

  2. Hoe voorkomen wij dat onze gemeente aantrekkelijker wordt als er in Arnhem steviger wordt gehandhaafd naar aanleiding van de recente vondst? Kunnen wij dit waterbed-effectvoorkomen?

  3. Zijn er mogelijkheden om onze bedrijventerreinen (nog) actiever te monitoren om onverwachte situaties zoals in Arnhem te voorkomen?

  4. Is er een manier om de meldingsbereidheid te vergroten of mensen te bewegen om (nog)eerder verdachte situaties te melden? En hoe kunnen we zorgen dat signalen voldoende herkend worden?

  5. Is het mogelijk om op een speelse manier (bijvoorbeeld middels een online quiz/wedstrijd –‘De grote Edese Ondermijningsquiz’) de kennis te testen van onze inwoners/bedrijven en met behulp van de resultaten de kennis en bewustwording te vergroten, zoals bijvoorbeeld ook landelijk al gebeurt via de app Ondermijning?”

Bekijk ook het item dat werd opgenomen door XON over mijn vragen:

Geef een reactie