Ede krijgt een digitale wijkagent

Uit het jaarverslag van de politie, dat wij als bijlage ontvingen bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 mei, bleek dat op een heleboel terreinen een verbetering is te zien ten opzichte van 2019. Cybercriminaliteit sprong daar echter negatief uit.

Positief was om te lezen dat er wel een aantal extra functionarissen zijn (of worden) aangenomen op het gebied van cybercriminaliteit, waaronder een digitale wijkagent en een IT-coach.

Naar aanleiding daarvan heb ik namens de VVD Ede een aantal vragen gesteld tijdens het vragenuurtje om duidelijkheid te krijgen over de taken en verantwoordelijkheden van deze nieuwe functionarissen en hebben wij aandacht gevraagd voor extra ondersteuning van ondernemers en inwoners als zij het slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit.

De digitale wijkagent zou hierbij een centrale rol kunnen vervullen voor inwoners en ondernemers, niet alleen als primair aanspreekpunt na aangifte, maar ook ter bevordering van de bewustwording bij onze inwoners en ondernemers om cybercriminaliteit te voorkomen.

Als fractie zullen wij deze positieve ontwikkeling blijven volgen en stimuleren dat er voldoende zichtbaarheid voor deze digitale wijkagent wordt geboden.

De link naar de raadsvergadering met het vragenuurtje:
https://ede.raadsinformatie.nl/vergadering/754322/Besluitvormende%20vergadering

Bekijk ook het interview dat ik naar aanleiding van de vragen heb gegeven:

Geef een reactie