Extra groene BOA

Tijdens de perspectiefnota heb ik namens de VVD een amendement ingediend om het aantal groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) uit te breiden naar drie. Het amendement is met grote meerderheid aangenomen.

Bij de perspectiefnota 2022-2025 was een extra formatieplaats opgenomen voor een groene BOA, waarbij werd aangegeven dat deze noodzakelijk was om ‘het minimaal noodzakelijke toezicht’ te kunnen leveren.

Als VVD Ede vonden wij dit te weinig, zeker gelet op het feit dat de druk op onze bossen en natuur in de toekomst naar verwachting alleen maar gaat toenemen zoals we ook al konden zien tijdens de lock-down als gevolg van corona.

Handhaving en toezicht moet naar onze mening duurzaam worden ingericht en daarom heb ik gepleit voor extra budget om niet 1, maar 2 extra BOA’s aan te nemen. Medio 2023 verwachten we een evaluatie of dit voldoende is en structureel kan worden gecontinueerd (of misschien zelfs moet worden uitgebreid).

Het amendement werd mede ingediend door D66, de SGP, Gemeentebelangen en DKE, en kreeg steun van alle overige partijen met uitzondering van Groen Links, Burgerbelangen en de PvdA. Uiteindelijk 30 stemmen voor en 7 tegen, waarmee het voorstel werd aangenomen.

Nu hopen dat de extra BOA’s snel kunnen starten!

Het artikel in Ede Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/natuur-en-milieu/695836/ede-krijgt-er-een-groene-boa-bij

Geef een reactie