Meer aandacht voor vuurwerkoverlast – geen algeheel verbod

In Ede hangt nog steeds boven de markt dat er een algeheel vuurwerkverbod komt. Wij hebben steeds aangegeven dat dit niks oplost, maar wel het aanpakken van de echte overlastgevers.

Ook in november was het alweer zover. Sinterklaas was nog steeds in het land maar de vuurwerkoverlast begon ook in onze gemeente alweer op te lopen. In diverse wijken en dorpen is het raak en wordt er bijna dagelijks zwaar illegaal vuurwerk afgestoken en neemt de overlast weer toe. Deze overlast wordt zoals gebruikelijk voornamelijk veroorzaakt door jongeren en vindt vaak plaats in de avonduren op- en rond scholen.

Als VVD maken we ons oprecht zorgen of we in Ede wel voldoende doen om deze overlast tegen te gaan voorafgaand aan de jaarwisseling en naar aanleiding hiervan hebben wij op 24 november de volgende vragen gesteld aan het college tijdens het vragenuurtje:

  1. Herkent het college de signalen van toenemende vuurwerkoverlast de afgelopen weken? Zo ja, welke acties worden nu al ondernomen om handhavend op te treden?
  2. En als het nu al lastig is om goed te handhaven, hoe realistisch acht u dan kans op adequate handhaving op een totaalverbod op vuurwerk vanaf 2024 zoals door meerdere partijen in de raad is voorgesteld?
  3. Wat is de huidige strafmaat voor het illegaal afsteken en/of in bezit hebben van vuurwerk
  4. Hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk gewaarschuwd en/of gestraft voor het illegaal afsteken en/of in bezit hebben van vuurwerk in onze gemeente in 2021 en hoeveel tot nu toe in 2022?
  5. Wat zijn de mogelijkheden voor tijdelijk cameratoezicht of preventief fouilleren bij bijvoorbeeld scholen en wat vindt het college daarvan?

Artikel in Ede Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/politiek/878908/het-is-weer-zover-dagelijks-zwaar-vuurwerk-in-ede

Op XON Ede heb ik hier ook nog over gesproken:

Geef een reactie