Weer nummer 2 op de lijst!

Ik ben trots en blij met mijn tweede plek op de kandidatenlijst voor de VVD in Ede! Heel fijn dat de leden wederom het vertrouwen in mij hebben uitgesproken. Ik heb er zin in!

Niet alleen met mijn eigen plek, maar ook met het team waarmee we de komende verkiezingen in gaan. Wat een energie!

Maar er is ook wel wat te doen in Ede…

Voor onze gemeente zijn er voldoende kansen: er is ruimte om te groeien, mensen zijn (over het algemeen) gelukkig en we wonen in een prachtige omgeving. Kortom, we hebben goud in handen. Het wordt alleen wel eens tijd om de schroom van ons af te schudden!

Ik vind dat we veel ambitieuzer moeten worden en ons potentieel beter moeten gaan benutten. Het is tijd om lef te tonen, proactief te gaan handelen en onszelf landelijk veel beter op de kaart te zetten. Daarvoor moeten we de leiding nemen om samen met de omliggende (Foodvalley) gemeenten een koers te gaan varen waarmee we dé nieuwe regio met de grootste potentie van Nederland worden.

In Ede wil je naar school gaan, wonen, werken en ondernemen!

Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat de gemeente inwoners en ondernemers niet in de weg zit, maar ervoor zorgt dan mensen zichzelf in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. Dus minder regels en zoveel mogelijk 1 aanspreekpunt bij de gemeente. Samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven en het onderwijs is daarbij van cruciaal belang. Verder moet de gemeente transparant communiceren en betrouwbaar zijn. Afspraak is afspraak!

Het belastinggeld dat we met z’n allen betalen aan de gemeente moet zorgvuldig worden besteed. Als er teveel is betaald, geven we dat terug en we gooien geen geld weg aan onzinnige projecten. Bij elk project kijken we kritisch of het bijdraagt aan de (lange-termijn) ontwikkeling van Ede. Zo ja, dan moeten we niet te voorzichtig zijn en ‘groter/strategischer denken’. Zo nee, dan moeten we het gewoon niet uitgeven.

Tot slot vind ik het erg belangrijk dat we met z’n allen verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en de stad of het dorp waarin we wonen en werken. Rotzooi ruimen we op, we behandelen elkaar met respect, helpen elkaar waar nodig en pakken tuig en/of criminelen hard aan. Iedereen draagt zijn/haar steentje (naar vermogen) bij en blijft niet toekijken hoe iemand anders de problemen oplost.

Alleen op die manier kunnen we samen blijven bouwen aan onze mooie gemeente en een toekomst bieden in Ede voor onze huidige en toekomstige generatie!

Daar ga ik mij voor inzetten!

Geef een reactie