Op weg naar Ede 2039: Perspectiefnota

Elk jaar bespreek de gemeenteraad de Perspectiefnota (in sommige gemeenten ook wel Voorjaarsnota genoemd) als onderdeel van de financiele cyclus.

Deze keer hebben we veel (deel)sessies besteed aan het bespreken van de diverse onderdelen met als sluitstuk de eerste termijn op 4 juli en de tweede termijn (en besluitvorming) op 18 juli.

Ik vond het daarom wel aardig om eens een andere benadering te kiezen en vooruit te blikken op Ede in 2039.

Bij deze mijn bijdrage. Benieuwd wat jullie er van vinden/vonden…;-)

Voorzitter,

Stelt u zich voor: Het is 4 juli 2039….

De gemeenteraad van Ede, ondertussen een opgeschaalde gemeente met Wageningen, Veenendaal en Barneveld er als kleinere plaatsen bijgevoegd, heeft haar jaarlijkse bespreking van de perspectiefnota. Terwijl mijn kleinkinderen na een drukke dag nog even in de tuin spelen, zit ik via Omroep Foodvalley rustig mee te kijken.

Het gaat goed met onze gemeente.

De fractie van SGP is verheugd dat er steeds meer ondernemers in het buitengebied de energietransitie omarmen. Zo gaan we die doelstellingen van 2050 op het gebied van klimaat toch maar mooi halen! De ChristenUnie is tevreden met het feit dat er goed voor onze kwetsbare inwoners wordt gezorgd en is verheugd met een steeds verdere terugloop aan mensen in de bijstand, nadat in 2029 de laatste dak- en thuisloze in Ede was geholpen aan een woning. Het CDA is blij te zien de maatschappelijke dienstplicht weer is afgeschaft en jongeren gewoon weer eens wat tijd thuis binnen het gezin besteden. Kan er gelijk weer wat geoefend worden met het Wilhelmus, want de kennis van het 6e couplet loopt toch wat terug. Voor de PvdA is het de vraag of we niet teveel sociale woningen bouwen. Moet er niet ook eens gewerkt worden aan de doorstroom? Gemeentebelangen brengt nogmaals onder de aandacht dat we de inwoners af en toe een beetje lucht moeten geven. Elke maand een groot landelijk evenement in het centrum is immers ook wat veel van het goede gebleken. D66 geeft aan dat het goed is om te zien dat het vertrouwen in de overheid steeds meer toeneemt. Ze nemen zich voor om deze keer eens géén voorstel te doen voor een raadgevend referendum. Groen Links ziet dat we grote stappen maken met de transformatie naar een CO2 neutraal Ede. Wel blijft de fijnstof van al die elektrische auto’s een dingetje. Moeten we niet meer gaan vliegen? En de VVD is blij dat we weer in staat zijn gebleken om ons huishoudboekje op orde te houden en de belastingen te verlagen. Een fantastisch resultaat!

De nestor van de raad, Stephan Nijenhuis, verzucht nog maar eens dat hij blij is dat we in 2019 de juiste keuzes hebben gemaakt. Het was niet makkelijk, maar daarmee kon onze gemeente wel door met groeien terwijl gemeenteraden in omliggende gemeenten elkaar de tent uit vochten.

Natuurlijk was het lastig om op basis van bepaalde aannames door te zetten met de maatregelen in het sociaal domein. Maar door de inzet van alle betrokken, gemeenteraad, college, ambtenaren, partners, zorginstellingen en natuurlijk onze vrijwilligers, bleek het toch mogelijk om enerzijds te bezuinigen en anderzijds de zorg op een goed niveau te houden. Wat hadden we toen een topbezetting in alle onderdelen!

Tijdens de raadsvergadering destijds werden nog een aantal kleine wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de maatregelen op bijvoorbeeld het leerlingenvervoer en de eigen bijdrage van de mantelzorgers, waarvan sommige breed werden gedeeld en andere niet werden aangenomen. Ondanks de druk op de financiën, een mooi democratisch proces waar de standpunten inhoudelijk al deels waren gewisseld in themasessies (die later weer verdwenen), maar uiteindelijk uitmondden in wisselende stemmingen.

En dan zonder allerlei verhogingen van lasten voor onze inwoners. Heel verstandig van de VVD destijds om de extra winst van de ACV die jaarlijks gewoon in de algemene reserve verdween, onderdeel te maken van het complete kostenplaatje, waardoor extra stijging van de afvalstoffenheffing op korte termijn niet nodig was. Het amendement werd met ruime meerderheid aangenomen.

Zoals bij elke perspectiefnota werd er ook toen al gesproken over de formatie. Waar bij de huidige perspectiefnota van 2039 meer de aandacht ligt op het behoud van banen in onze sterk geautomatiseerde wereld, ging het in 2019 meer om de balans tussen inhuur en vaste formatie. De gemeente moest enerzijds groeien om de ontwikkelingen in Ede de baas te kunnen blijven, maar anderzijds toch erg blijven letten op de kosten van de formatie. Een spannende balans, maar door een stevige reductie van de inhuur kon de raad hier wel mee instemmen.

Ook werd er nog even gesproken over het beheer van de openbare ruimte. Stevige zorgen of de inspanningsverplichting van 500k wel gehaald zou kunnen worden zonder een grote aderlating op de leefbaarheid van onze stad. De wethouder kwam hier bij de begroting van 2019 op terug en daar konden de meeste partijen wel mee leven.

Een mooie politieke tijd in 2019!

….en terwijl de gemeenteraad in 2039 verder vergadert, besluit ik maar eens een ijsje te gaan halen met mijn kleinkinderen in het nieuwe station. Ze zijn moe van weer een mooie dag in het World Food Experience center.

Wat is het toch fijn in Ede…

——————-

Geacht College van 2019,

Durft u te zeggen dat we met onze huidig ingeslagen koers op weg zijn naar dit Ede van 2039?

Is de zorg nog steeds op orde en hebben we het kind niet met het badwater weggegooid met onze maatregelen? Krijgen we de kosten weer in de hand, wethouder Veltman?

Wordt er voldoende gebouwd in Ede en doen we de juiste dingen om voldoende woningen te krijgen en te houden? Wethouder Hoefsloot: Hoe trekken we ons been bij en zorgen we dat Ede kan blijven groeien?

En nog een vraag aan u: Hoe houden we het tempo in onze ambitie ten aanzien van de energietransitie en gaan we de eventuele achterstand inhalen?

Houden nieuwe (startende) ondernemers de ruimte om zich nu en in de toekomst in Ede te vestigen? Doen we de juiste dingen en creëren we voldoende capaciteit voor bedrijven, wethouder Vreugdenhil?

Is de ruimte in onze perspectiefnota voldoende om Ede bereikbaar te houden? Krijgen we snel een nieuw station, wethouder de Pater?

En tot slot, wethouder Meijer, hebben we onze zaakjes nog steeds financieel goed op orde? Zelfs met het geplande negatief resultaat op onze begroting in 2023?

Wij zien uit naar de beantwoording van het College.

Dank u wel!

Geef een reactie