Meer aandacht voor ‘Meld Misdaad Anoniem’

In de afgelopen weken zijn er in onze gemeente diverse incidenten geweest, zoals het oppakken van 3 tieners in verband met wapenhandel, een vuurwapenincident en het aantreffen van een (levensgevaarlijk) drugslab op het bedrijventerrein.

Uiteraard twijfelen wij geen moment aan de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee de politie samen met andere (veiligheids)diensten deze zaken onderzoekt en uiteindelijk ook aanpakt, zoals het oprollen van het drugslab aan de Ottostraat, maar we hebben het gevoel dat door het eerder melden van verdachte situaties, criminele activiteiten misschien sneller worden herkend en aangepakt.

Voor het buitengebied is in onze gemeente al een heel programma opgetuigd om bewoners/ondernemers te helpen om verdachte situaties te herkennen en hoe ze deze moeten melden, maar voor de overige inwoners in onze gemeente wordt via de website van de gemeente alleen maar verwezen naar de Meldkamer Toezicht of het algemene (alarm)nummer van de politie en niet naar Meld Misdaad Anoniem. Een vreemde zaak.

Gelukkig weet een aantal mensen Meld Misdaad Anoniem (M.) ook te vinden en in sommige gevallen blijkt dat inderdaad te werken. Dat succes willen wij als VVD graag vergroten, temeer omdat het mensen ook de gelegenheid biedt om meldingen volledig anoniem te doen en toch een bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun omgeving.

Daarom heb ik namens de VVD de volgende raadsvragen gesteld:

  1. Hoeveel meldingen zijn vanuit onze gemeente in de afgelopen drie jaar gedaan bij Meld Misdaad Anoniem en hoe verhoudt zich dit tot het aantal geregistreerde (criminele) incidenten? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere 100.000+ gemeenten?
  2. Op de website www.meldmisdaadanoniem.nl staat aangegeven dat ongeveer 12% van de meldingen leidt tot een aanhouding. Welk percentage van deze meldingen hebben in onze gemeente bijgedragen aan het oplossen van een criminele activiteit?
  3. Onder het kopje ‘Nieuws’ op deze website staat het oprollen van de hennepkwekerij in Ede op 21 februari en in Otterlo op 29 mei vermeld, maar op het kaartje op de homepage met ‘resultaten uit jouw omgeving’ staat Ede staat daar niet bij. Kan de gemeente (in overleg met Meld Misdaad Anoniem) zorgen dat deze positieve voorbeelden van onze gemeente ook staan vermeld om mensen te laten zien dat het werkt?
  4. Is de gemeente bereidt in de komende maanden Meld Misdaad Anoniem actiever bij de inwoners onder de aandacht te brengen via de krant, social media en de gemeentelijke website?
  5. Meld Misdaad Anoniem organiseert ook lokale campagnes in samenwerking met gemeenten en politie. Ziet de gemeente ook meerwaarde in een dergelijke maatwerkcampagne voor onze inwoners? Bijvoorbeeld om de meldingsbereidheid in bepaalde wijken te vergroten?

    Zo ja, welke campagne ziet zij dan voor zich en wanneer?
  6. Graag ontvangen wij voor de zomer van 2020 een (korte) evaluatie van het effect van de extra aandacht voor Meld Misdaad Anoniem. Wil het College die toezeggen?

In de komende periode zal ik mij namens de VVD Ede blijven inzetten voor een veilige gemeente en alle ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

Het bericht is ook door Omroep Ede gepubliceerd:
http://www.omroepede.nl/vvd-ede-wil-meer-aandacht-voor-meld-misdaad-anoniem/content/item?1140225

Geef een reactie