Tijd voor een strategische agenda Food

Deze weken is het weer tijd voor het bespreken van de Perspectiefnota van de gemeente Ede. Hierin kunt u lezen waar de gemeente Ede de komende jaren haar geld aan uit wil geven.

Natuurlijk aanleiding voor veel politiek en (helaas) ook veel theater…

Veel staat de laatste tijd in het teken van het thema “Food”, oftewel de ontwikkelingen die te maken hebben met de visie van de gemeente Ede om Ede internationaal op de kaart te zetten als Jonge, Groene stad die kiest voor Food (zie visie Ede 2025).

Naar mijn mening een uitstekende koers waarbij Ede ambitieus kan doorgroeien als gemeente met kansen voor inwoners en ondernemers in een prachtige omgeving!

Wat ik dan niet zo goed begrijp is dat bij de behandeling van de perspectiefnota allerlei onderdelen als losse besluiten worden behandeld, terwijl ze veel beter tegen het licht van de lange-termijn-ontwikkeling van Ede kunnen worden gehouden. Een mooi voorbeeld is de Wereldvoedseldag dat (terecht) wordt gezien als een mooie kans om Ede op de kaart te zetten op het gebied van Food, maar waarover de politieke discussies gaan of het niet erg veel geld is voor een evenement van 5.000-10.000 bezoekers.

Als je het zou bekijken als een losstaand evenement, kun je die discussie inderdaad voeren, maar als het een investering is voor de langere termijn als onderdeel van de plannen om Ede op de kaart te zetten, dan is het misschien helemaal niet duur.

Op dezelfde manier wordt momenteel ook de discussie gevoerd over het World Food Center (WFC). Ook al zo’n prachtige kans voor de gemeente, waarbij de overheid (gemeente, provincie, Rijk), de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen om er iets moois van te maken. Het probleem hierbij is echter dat het wederom wordt bekeken als een soort losstaand project waar wel de ‘business case’ van moet kloppen en anders moet het misschien wel wat minder ambitieus. Naar mijn mening ook een gemiste kans.

Graag wil ik pleiten dat het tijd wordt voor een echte strategische agenda op het gebied van Food. Zet de koers uit voor de komende 10 jaar, durf hierin keuzes te maken en ga daarna alle Food-gerelateerde projecten vanuit die kapstok beoordelen of het bijdraagt aan het langere termijn doel. Daarmee wordt voorkomen dat elk project als losstaand item wordt besproken met een te korte-termijn visie.

En dan heb ik het nog niet eens over het benoemen van een echte projecteigenaar, want dat is nu ook nog maar de vraag…

Beste politiek, stap uit je koker en ga aan de slag met een heldere koers voor de gemeente Ede. Dan kunnen we de kansen die er liggen ook echt grijpen en worden we eindelijk die stad op de Veluwe!

Geef een reactie