Rapport: “De kracht van het Oosten.” Wat betekent het voor Ede?

Een uniek onderzoek, uitgevoerd door zes wetenschappers, in opdracht van Overijssel en Gelderland, maar zonder politieke of bestuurlijke bemoeienis, is samengevat in het rapport “De kracht van het Oosten”. Het onderzoek geeft een analyse op de economische situatie in Oost-Nederland, waarbij in het bijzonder een aantal regio’s (waaronder Foodvalley) zijn bekeken.

Maar wat betekent het nu voor Ede?

Het rapport geeft een goed overzicht van de kansen en bedreigingen voor de regio Foodvalley:

Kansen

  • Aantrekkelijk internationaal vestigingsklimaat
  • Overschot aan (middel)hoogopgeleiden
  • Sterke specialisatie op het gebied van foodproductie, -dienstverlening, ICT, creatieve industrie, logistiek en diverse andere gebieden

Bedreigingen

  • Ondanks de universiteit veel laagopgeleiden – is er sprake van een ‘brain drain’?
  • Weinig R&D
  • Wel specialisatie maar weinig inbedding in de regio

Er is veel potentieel in de regio, mits deze wel optimaal wordt benut. Samenwerking tussen de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven is van cruciaal belang om de kansen te benutten en het talent aan te trekken en/of te behouden voor de regio.

De gemeente Ede moet heel bewust inzetten op het aantrekkelijke vestigings- en leefklimaat in Ede, en een sturende rol hebben in het aansluiten van de woningmarkt en het onderwijs op de (toekomstige) beroepsbevolking van Ede. Alleen dan kan onze regio de kansen pakken en uitgroeien tot een stad van belang.

Het rapport geeft veel gedetailleerde inzichten en alle politieke partijen zouden zich erin moeten verdiepen. Binnen de VVD hebben we al een aantal sessies gehad om het rapport te bespreken en de kansen voor de regio in kaart te brengen. Wij hopen dat andere partijen het voorbeeld volgen…

Download het rapport hier: https://www.gelderland.nl/krachtvanoost

Geef een reactie