Veiligheid hoogspanningsmasten

In Ede zijn we als VVD al jaren bezig om de hoogspanningsmasten, die op sommige plekken (laag) over de huizen heen lopen, onder de grond te krijgen. Het budget is er en het tracé bekend, maar nu zijn we weer aan het wachten op TenneT/Liander vanwege de netcongestie. Een ongelofelijk langslepend dossier…

Dat hoogspanningsleidingen niet zonder risico zijn, zagen we aan de brand en kortsluiting op 2 september in Flevoland. Hoogspanningslijnen zakten in elkaar en raakten de bovenleiding van een spoor (waardoor 350 mensen uit de trein moesten worden geëvacueerd), mensen zaten vast in liften, sluizen konden niet worden bediend en er ontstond op diverse plekken brand.

Als VVD maakten we ons zorgen over de veiligheid van onze hoogspanningskabels en daarom heb ik de volgende raadsvragen gesteld aan het college:

  1. Heeft de gemeente de risico’s rondom hoogspanningskabels goed in beeld?
  2. Is bij de gemeente bekend hoe het momenteel gesteld is met de noodvoorzieningen van Tennet in geval ergens een brand of kortsluiting ontstaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, werken deze noodvoorzieningen als het fout gaat zodat een incident zoals zich in Flevoland voordeed kan worden voorkomen?
  3. Wordt dit regelmatig getest en wordt daarover gerapporteerd aan de gemeente? En zo ja, hoe wordt de raad hierover geïnformeerd? 

Het artikel in Ede Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/politiek/857037/raadsvragen-over-risicos-rondom-hoogspanningskabels-in-ede

En de beantwoording van het college: https://ede.raadsinformatie.nl/document/11929166/1#search=%22veiligheid%20hoogspanning%22

Geef een reactie