Voorkomen drugslabs in het buitengebied bij verhoogd risico op leegstand

In 2019 heb ik naar aanleiding van diverse incidenten in onze gemeente raadsvragen gesteld om meer aandacht te krijgen voor Meld Misdaad Anoniem. Dat heeft onder andere geleid tot toevoeging op de gemeentelijke website en meer aandacht voor het meldpunt via social media. Een goede zaak!

Tevens is te zien dat melden ook daadwerkelijk zin heeft, blijkens het oprollen van een hennepkwekerij aan de Elleboog in Ede na een anonieme tip in mei dit jaar.

Bij de beantwoording werd tevens aangegeven dat Ede mee ging doen met een gebiedsgerichte campagne tegen XTC/drugslabs en ontvingen we de toezegging om voor de zomer een korte evaluatie te ontvangen van het effect van de extra aandacht voor Meld Misdaad Anoniem. 

In de Gelderlander van 24 augustus, gaf wethouder Van der Schans aan dat er naar verwachting in de komende vijf tot tien jaar, 300 tot 400 boeren van de huidige 630 gaan stoppen. Voor een deel daarvan ligt leegstand op de loer.

We weten allemaal dat dit soort lege schuren in het buitengebied een groot risico zijn op het gebied van ondermijning en dat een drugslab heel snel is opgezet zoals duidelijk werd beschreven in een artikel in het Dagblad van het Noorden van begin september.

Als VVD fractie maakten we ons zorgen over deze ontwikkelingen en daarom heb ik tijdens de raadsvergadering de volgende vraag gesteld:

Hoe gaan we voorkomen dat onze gemeente in de toekomst een eenvoudige vrijplaats wordt voor drugslabs en dat dit soort lege panden een aanzuigende werking gaan hebben voor criminelen? Welke specifieke acties moeten we hiervoor (nu) ondernemen om ons buitengebied te beschermen?

Geef een antwoord