Deelname pilot aanpak witwassen crimineel geld via dekmantels

De VVD Ede wil graag dat de gemeente zich proactief aanmeldt voor de provinciale pilot ‘Branchegerichte aanpak ondermijning via dekmantels’ en ik heb daar op 2 juli namens de fractie raadsvragen over gesteld.

Op 1 juli is in Provinciale Staten een motie van de VVD over het starten van een pilot branchegerichte aanpak dekmantels (bijna) unaniem aangenomen. Deze pilot heeft als doel om te komen tot een aanpak waarmee het witwassen van crimineel geld via dekmantels wordt tegen gegaan.

In de afgelopen jaren wordt de provincie en ook onze gemeente in toenemende mate geconfronteerd met harde ondermijnende (drugs)criminaliteit. Via diverse dekmantels en financiële (schijn)constructies wordt geld witgewassen Dit witwassen is vaak een essentiële schakel in het ‘bedrijfsproces’ van een crimineel en moeten we proberen tegen te gaan.

Voorbeelden in Tilburg en Heerlen laten zien dat lokale vergunningsplicht voor risico-branches in combinatie met een BIBOB-toetsing, én brancheafspraken effectief is om zeer snel (vermoedelijke) witwaspraktijken te beëindigen.

Gemeenten wordt opgeroepen om zich aan te melden voor de pilot en naar aanleiding daarvan heb ik de volgende raadsvragen gesteld:

  1. Is het college het met de VVD eens dat drugsproblematiek en ondermijning ook in onze gemeente een steeds groter probleem wordt?

  2. Deelt het College de opvatting van de VVD dat we alles moeten proberen om dit tegen te gaan en gezamenlijk optrekken met de provincie en andere gemeenten hierbij kan helpen?

  3. Is de gemeente bekend met de bovengenoemde pilot en de succesvolle voorbeelden in Tilburg en Heerlen?

  4. Wil de gemeente zich proactief aanmelden voor deelname aan de pilot en de gemeenteraad informeren over het proces en de vervolgstappen?

Lees ook het artikel in Ede Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/politiek/350679/proef-aanpak-witwassen-crimineel-geld-via-dekmantels

Geef een antwoord