Handen af van onze jeugdbeschermers!

Jeugdzorginstellingen hebben aan de noodklok gehangen bij de minister om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen hun medewerkers. De VVD in Ede wil weten hoe het er in onze gemeente voor staat en ik heb namens onze fractie raadsvragen gesteld.

Diverse jeugdzorginstellingen hebben op 3 november bij de minister middels een pamflet aandacht gevraagd voor het toenemend geweld in de jeugdzorg. Jeugdbeschermers en -reclasseerders kregen volgens het pamflet in het afgelopen jaar te maken met een toename van agressie, uiteenlopend van schreeuwen en schelden, tot ernstige bedreigingen. 

Zij geven hierbij tevens aan dat er vaak weinig gedaan wordt met aangiftes en de overheid hen niet voldoende bescherming biedt bij het werk dat ze doen.

Verder wordt er nog stilgestaan bij openlijke aantijgingen en bedreigingen die via social media worden gedaan, waarmee onze hulpverleners ook steeds vaker in hun privéleven worden geraakt.

Bovenstaande baart de VVD zorgen en wij wilden graag weten of zich dit in Ede ook voordoet. Namens de fractie van de VVD heb ik daarom de volgende raadsvragen gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van de noodkreet van jeugdzorginstellingen en herkent zij de genoemde signalen ook vanuit Ede?

  2. Hebben zich in het afgelopen jaar gevallen voorgedaan van agressie en openlijke aantijgingen/bedreigingen tegen onze jeugdhulpverleners in Ede? En zo ja, hoe vaak zijn er meldingen gedaan? En hoeveel hiervan hebben geresulteerd in aangiftes waar de politie mee aan de slag is gegaan?

  3. In het pamflet staan een drietal punten benoemd die met spoed gerealiseerd zouden moeten worden. Hoe kan de gemeente Ede een bijdrage leveren op deze drie punten om de beschermen van haar jeugdhulpverleners te versterken. En wat wordt er momenteel al actief gedaan?

  4. Is de gemeente bereid een (anoniem) onderzoek te doen bij onze hulpverleners hoe veilig zij zich op dit moment voelen in hun functie en dit uiterlijk eind Q1 2020 te delen met de Raad?

  5. En wil het college toezeggen om de veiligheid van onze jeugdhulpverleners de komende jaren actief te monitoren en jaarlijks aan de Raad terug te koppelen hoe dit zich in Ede ontwikkelt?

Geef een reactie