Dag van de Fietshelm

Op 7 april heb ik tijdens het vragenuurtje aandacht gevraagd voor de Dag van de Fietshelm met als doel extra bewustwording te creëren om extra letsel als gevolg van een fietsongeluk te voorkomen.

Volgens cijfers van het CBS zijn er jaarlijks steeds vaker verkeersongelukken waar fietsers bij betrokken zijn, of waarbij het een eenzijdig ongeval betreft met een fietser, helaas ook in onze gemeente. Een groot deel van de fietsers, die door een verkeersongeval ernstig gewond raakt of overlijdt, heeft hersenletsel en het dragen van een fietshelm vermindert de kans op ernstig hersenletsel met 60 procent en op dodelijk hersenletsel met 71 procent.

Het samenwerkingsverband Artsen voor Veilig Fietsen, waar ook Myrthe Boss, neuroloog in het Ziekenhuis Gelderse Vallei en woonachtig in Bennekom, onderdeel van uit maakt, vindt dat er meer bewustwording moet komen ten aanzien van het gebruik van de fietshelm om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren. Net zoals het bij het gebruik van een skihelm (wat tegenwoordig al de norm is bij wintersporters) zou gebruik van de fietshelm normaler moeten worden.

Op woensdag 20 april vond de eerste Landelijke Dag van de Fietshelm plaats, georganiseerd door Artsen voor Veilig Fietsen, in samenwerking met de Hersenstichting, het HersenStrijd fonds en de ANWB. Als VVD Ede vinden wij het belangrijk dat initiatieven zoals deze om de verkeersveiligheid te verhogen extra aandacht zouden moeten krijgen. En dan uiteraard niet om als overheid mensen te dwingen om een helm te gaan dragen, maar om mensen bewust te maken van de gevaren en hoe een helm kan bijdragen aan het verminderen van het letsel.

Naar aanleiding van dit initiatief heb ik tijdens de raadsvergadering een drietal vragen gesteld:

  1. Maakt de gemeente zich ook zorgen over het (landelijk) toenemend aantal verkeersongelukken waar fietsers bij zijn betrokken en zien we die trend ook in Ede?
  2. Is de gemeente bekend met de Landelijke Dag van de Fietshelm op 20 april en vinden er specifieke initiatieven plaats (bijvoorbeeld op scholen) om het dragen van een helm te stimuleren?
  3. Is de gemeente bereidt om deze dag actief te promoten via de haar beschikbare kanalen en daarnaast proactief contact te zoeken met de organisatie hoe zij extra kunnen bijdragen aan de bewustwordingscampagne?

De gemeente heeft uiteindelijk via haar social media kanalen extra aandacht geschonken aan het initiatief en wethouder De Pater heeft samen met Myrthe Boss helmen uitgedeeld op de Wilhelminaschool in Bennekom. Een goede zaak en blij dat het zo voortvarend is opgepakt!

Bekijk de vragen en antwoorden tijdens de PDE (start 10:42):  https://ede.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/908598/Politieke%20Dag%20Ede%2007-04-2022

Het item op XON nieuws:

Geef een reactie