Veiligheid rondom geldautomaten

Eind maart hebben er in Leeuwarden en Duivendrecht weer zogenaamde ‘plofkraken’ plaatsgevonden waarbij criminelen met explosieven een geldautomaat proberen op te blazen. Bij de plofkraak in Leeuwarden ontstond een enorme ravage aan het pand en de omliggende panden, waarbij ook twee woningen moesten worden ontruimd.

De bewoners maken zich grote zorgen en hopen dat de geldautomaat niet meer terugkomt, maar hadden dit gevoel ook al eerder met de gemeente gedeeld. De burgemeester van Leeuwarden gaf daarop in de pers letterlijk het volgende aan: “De gemeente kon de vergunning niet weigeren. Dit is wat we toe moesten laten. Nu zie je wat er kan gebeuren als er een plofkraak wordt gepleegd.”

In Ede hebben wij momenteel 22 gele geldautomaten van het bedrijf Geldmaat die de oude geldautomaten van de banken grotendeels hebben vervangen. Van deze 22 geldautomaten staan er 15 binnen, voornamelijk bij supermarkten en boek-/tabakszaken. Een behoorlijk aantal van deze geldautomaten bevinden zich in een winkelstraat of dorpskern, met diverse andere bedrijven en woningen eromheen. Een vergelijkbare hoeveelheid als in Leeuwarden…

Een van de voornaamste redenen om ze binnen te zetten was om het risico van plofkraken te verminderen, maar dat lijkt nog niet helemaal te werken en de schade is nu vele malen groter als ze het toch proberen.

Als VVD Ede maken wij ons grote zorgen over de veiligheid van onze inwoners, zeker gelet op het feit dat plofkraken steeds vaker plaatsvinden en we ook in onze gemeente al eerder plofkraken hebben gehad (Parkweide, Parkweg). Ik heb namens de VVD een aantal vragen gesteld aan het college:

  1. Worden er eisen gesteld door de gemeente ten aanzien van de veiligheid aan locaties waar zich een geldautomaat bevindt? Zo ja, welke zijn dat?
  2. Heeft de gemeente mogelijkheden om een vergunning te weigeren indien plaatsing van een nieuwe geldautomaat extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengt? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe vindt besluitvorming plaats bij een nieuwe aanvraag voor plaatsing van een geldautomaat? Worden de bewoners/ondernemers proactief betrokken bij de besluitvorming?
  4. Waar kunnen de inwoners terecht als ze zich zorgen maken over de geldautomaat bij hen in de buurt?

Om onduidelijke reden werden de vragen door wethouder de Pater beantwoord, waarbij het duidelijk werd dat we als gemeente eigenlijk geen middelen hebben om aanvragen te weigeren of extra veiligheidsmaatregelen af te dwingen.

Op zich een helder antwoord, maar niet wat ons betreft niet voldoende om de veiligheid in Ede te waarborgen. Wij zullen verder op onderzoek gaan hoe we dit beter kunnen regelen binnen de huidige wet- en regelgeving.

Bekijk hier het item op XON nieuws:

Geef een reactie