Weg met de krakers in Ede!

Sinds 1 oktober 2010 hebben we de anti-kraakwet. En die is duidelijk: kraken is illegaal. Krakers riskeren een celstraf van 1 jaar en als krakers geweld gebruiken, kan de straf oplopen tot 2 jaar en 8 maanden.

Op dinsdag werd bekend dat er wederom krakers zijn aangetroffen bij het voormalig tuincentrum Kernhem. Een aantal jaren geleden is het terrein al eens met enig juridisch getouwtrek ontruimd, maar kennelijk is het weer raak.

Daarnaast is het campingterrein Braamhorst al twee keer eerder gekraakt en zou het terrein worden ontmanteld om het weer terug te geven aan de natuur. Dat is nog niet klaar en de gemeente vreest dat er mogelijk weer krakers komen als er niets gebeurt. Daarom worden de hekken alvast maar verwijderd en een wandelpad aangelegd, met de hoop dat dit het hernieuwde kraken voorkomt.

Naar aanleiding van deze berichten heb ik namens VVD Ede een aantal raadsvragen gesteld:

  1. Is het College het met de VVD eens dat kraken een misdrijf is en we dit voortvarend moeten aanpakken?
  2. Gaat de gemeente over tot onmiddellijke ontruiming van het voormalig tuincentrum Kernhem? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  3. Gaat de gemeente extra toezicht houden op de Braamhorst om hernieuwd kraken te voorkomen?
  4. Met stevige handhaving kan de gemeente ervoor zorgen dat het minder aantrekkelijk wordt om bij ons te kraken. Hoe gaat de gemeente voorkomen dat deze terreinen in de toekomst weer worden gekraakt?

Ondertussen hebben wij van het College schriftelijke antwoorden ontvangen op de raadsvragen: https://ede.raadsinformatie.nl/document/8859803/1

Tevens is er tijdens de raadsvergadering nogmaals aandacht gevraagd voor de situatie: https://ede.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/651969/ (raadsvergadering 19.00 uur)

Bij Omroep Ede/Xon heb ik daarover tot slot nog een interview gegeven:

Het is belachelijk dat dit soort praktijken nog steeds kunnen voorkomen en ik hoop op snelle beëindiging van de situatie. We zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen!

Geef een reactie