Duidelijkheid over wapenstok handhavers

Op dinsdag 20 juni ontvingen wij het bericht dat onze handhavers in Ede tijdelijk hun wapenstok moeten inleveren. Dit had te maken met nieuwe regelgeving en vanwege het feit dat een nieuwe ontheffing moet worden aangevraagd (en dat een lange en omslachtige procedure is). In de Ede-Stad lazen we echter tot onze schrik dat ze het vanaf september vorig jaar al zonder de wapenstok moeten doen!

De wapenstok behoort al jaren tot de basisuitrusting van onze Edese handhavers en door het (tijdelijk) niet beschikbaar hebben kunnen onze handhavers minder goed ingezet worden bij grote evenementen, demonstraties en in de buurt van onze horecagelegenheden.

Als VVD verbaasden wij ons over dit bericht en maakten (maken) ons zorgen over de handhaving, specifiek in relatie tot het relatief groot aantal evenementen dat ook in deze zomerperiode weer wordt georganiseerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij tijdens het vragenuurtje de volgende vragen aan de burgemeester gesteld:

  1. Waarom worden wij nu pas via een persbericht op de hoogte gesteld van het feit dat de handhavers hun wapenstok al vanaf september hebben moeten inleveren?
  2. Wat maakt de huidige aanvraagprocedure zo omslachtig en hoelang duurt de nieuwe procedure?
  3. Uit de krant vernemen wij dat de aanvraag voor een ontheffing voor het dragen van een wapenstok voor onze handhavers al is opgestart. Wanneer is dat gebeurt en wat is de huidige status?
  4. Wat is de verwachte impact bij de evenementen in de komende zomerperiode gelet op de beperkte capaciteit van de politie?
  5. Wanneer verwacht het College/de VNG een reactie van de minister en hoe snel is de verwachting dat de wapenstokken weer beschikbaar komen?

Uit de beantwoording van de burgemeester kwamen twee zaken naar voren. Allereerst dacht de gemeente dat het wel goed zou komen en daarom werd de raad niet al eerder geïnformeerd. Op de tweede plaats is er geen eenduidigheid in het land (en ook niet in onze veiligheidsregio) of er wel draagvlak is voor een wapenstok voor handhavers. Een zorgelijke ontwikkeling.

De gemeenten hebben op het afgelopen VNG-congres een motie aangenomen die om helderheid vraagt en de aanvragen te versnellen. Hopelijk hebben we daarmee snel de wapenstok weer terug in Ede!

Het artikel in Ede-Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/maatschappelijk/940718/-bestuurlijk-moeras-rond-wapenstok-boa-s

Mijn bijdrage op XON Ede:

Geef een reactie