Zo moeilijk is het toch niet, een paspoort thuisbezorgen?

Op 10 november 2022 is door de meerderheid van de raad een motie van de VVD aangenomen om een voorstel uit te werken om producten zoals paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten tegen betaling (veilig) thuis te laten bezorgen en dit voorstel in het eerste kwartaal van 2023 aan te bieden. Dit is een van de onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma.

Het college heeft echter in een memo van 30 mei 2023 aangegeven geen toegevoegde waarde te zien voor deze dienstverlening en daarmee feitelijk de motie naast zich neergelegd.

Kernargumenten voor de gemeente waren:

 • De huidige dienstverlening is al voldoende
 • Er zijn mogelijke risico’s bij het (veilig) bezorgen
 • De kosten en tijdsinvestering worden te hoog

Bovenstaande argumenten (met uitzondering van de kosten) hadden we ook al besproken tijdens de behandeling van de motie en waren geen aanleiding geweest voor de raad om tegen te stemmen. Voor het veilig bezorgen zijn specialistische bedrijven in de markt die dit kunnen verzorgen (en ook al doen voor diverse gemeenten) en ook dat was dus wat ons betreft geen goede reden.

Het was niet de eerste keer dat het college het tijdens een raadsvergadering een motie ontraadde en het toch werd aangenomen. Het lijkt echter nu zo te zijn dat ze dan bij de uitvoering ook niet echt voortvarend te werk gaan en de memo was wat mij betreft ook een voorbeeld van een ‘doelredenering’.

Het memo bleef op een aantal onderwerpen erg vaag en ik wilde het college dwingen om gedetailleerder in te gaan op de argumentatie om helder te kunnen vaststellen of het college een juist besluit heeft genomen om de motie naast zich neer te leggen.

Ik heb daarom namens de VVD de volgende raadsvragen gesteld:

 1. Wat is de reden van vertraging van de uitvoering van de motie?
 2. Bij welke gemeenten is precies navraag gedaan (wanneer en bij wie)?
 3. De kosten bij andere gemeenten en tijdinvestering zijn hoog. Bij welke gemeenten? Wat is hoog en wat is de gemiddelde extra tijdsinvestering?
 4. Hoeveel wordt er gebruik gemaakt van de regeling in de diverse gemeenten en welke gemeenten zijn gestopt in verband met de beperkte vraag? En wat was die vraag op jaarbasis de laatste 3 jaar?
 5. Waarop baseert de gemeente dat het risico van identiteitsfraude bij het thuisbezorgen door (gespecialiseerde) koeriersbedrijven hoger is?
 6. U geeft aan dat er recentelijk bij gemeenten incidenten zijn geweest met betrekking tot identiteitsfraude. Welke gemeenten zijn dat? Is dit de oorzaak geweest van het thuisbezorgen?
 7. U geeft aan dat u door de motie ‘met prioriteit’ aan de slag te gaan met verdere doorontwikkeling van de dienstverlening. Wat is dat precies? Wat gaat u anders/sneller doen door de motie?
 8. Wat zijn de te verwachten kosten voor het thuisbezorgen van een paspoort als de gemeente Ede dit zou doorzetten? En wat kost dit in andere gemeenten op dit moment (graag een overzicht).

Bij XON Ede heb ik nogmaals mijn ongenoegen geuit en de verwachting uitgesproken dat het college de motie gewoon gaat uitvoeren. We gaan zien wat er van terechtkomt…

Geef een reactie