Herbenoeming burgemeester Verhulst

Een van de bijzondere momenten deze raadsperiode was de herbenoemingsprocedure van onze burgemeester. Als een burgemeester aangeeft om herbenoemd te willen worden dat dient volgens de wet een vertrouwenscommissie te worden ingesteld die het proces begeleid en een aanbeveling doet aan de gemeenteraad om wel of niet in te stemmen met de herbenoeming. 

Als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad had ik de eer om namens de raad op te treden als voorzitter van de vertrouwenscommissie zoals besloten op de raadsvergadering van 8 december 2022.

Zoals misschien bekend is het proces rondom de (her)benoeming van een burgemeester geheim en daarom kan ik er ook niets over zeggen. Het was in ieder geval bijzonder, leerzaam en leuk om te mogen doen!

Op donderdag 30 maart 203 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanbeveling om onze burgemeester te herbenoemen per 8 september 2023. Deze aanbeveling gaat dan via de Commissaris van de Koning naar de minister om officieel (bij Koninklijk Besluit) te worden bekrachtigd.

Geef een reactie