Stemwijzer

Vul nu de stemwijzer in voor de gemeente Ede: https://ede.stemwijzer.nl/

In veel gemeenten wordt gebruik gemaakt van een stemhulp om inwoners te helpen bij het selecteren van de juiste partij om op te stemmen. Ede was in 2006 een van de eerste gemeenten die hiermee aan de slag ging voor de gemeenteraadsverkiezingen (Stemwijzer) en in 2010/2014/2018 werd gebruikt gemaakt van Kieskompas. Deze keer is weer gekozen voor de Stemwijzer.

Graag wil ik u meenemen in de totstandkoming.

Bij Stemwijzer wordt gebruikt gemaakt van 30-35 stellingen waar de gebruiker een keuze maakt uit 3 opties: Eens, Oneens, Geen van beide. Na het invullen van een vraag kan een gebruiker kijken wat de partijen er specifiek over gezegd hebben.

Aan het eind krijgt de gebruiker een overzicht van de drie partijen waar hij/zij het meest dicht bij aansluit  en kun je ook de verdere uitslag bekijken. Een voorbeeld:

Het tot stand komen van de uiteindelijke stellingen is een heel proces op zich. Iedereen wil immers graag de meest belangrijke onderwerpen op de agenda hebben (die een partij belangrijk vindt) om zich daarmee te kunnen onderscheiden. De organisatie Stemwijzer zorgt dat er voldoende spreiding is over de onderwerpen en verplicht partijen om ook bronvermeldingen aan te leveren (zoals een verkiezingsprogramma). Dit om zeker te zijn dat er niet ‘strategisch’ wordt gekozen, maar er echt een eerlijke plaatsing kan worden vastgesteld.

Allereerst werd aan de partijen gevraagd om stellingen/onderwerpen aan te leveren. Deze stellingen werden door Stemwijzer bekeken en samengevoegd tot een overzicht van zo’n 60 stellingen waaruit een selectie gemaakt moest worden. Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst met de deelnemende partijen en was al een (politieke) discussie op zich.

Na de selectie bleven er zo’n 35 stellingen over waar de partijen een plaatsing moesten doen (een van de drie antwoorden) waarna er nogmaals werd gekeken of iedereen zijn bronvermelding had aangeleverd en het correct had ingevuld.

Ik vind het een goed proces, zeer nuttig voor de inwoners en geeft ook tussen de politieke partijen direct een goed beeld waar ze staan. Bij voorbaat raad ik dus iedereen aan hem straks te gaan gebruiken en het resultaat mee te nemen in de definitieve afweging.

Mocht je het dan nog niet weten….stem VVD, nummer 2!

Meer informatie over Stemwijzer: https://stemwijzer.nl/over-stemwijzer/

Geef een reactie