Kieskompas

Vul nu het kieskompas in voor de gemeente Ede: https://ede.kieskompas.nl/

In veel gemeenten wordt gebruik gemaakt van een stemhulp om inwoners te helpen bij het selecteren van de juiste partij om op te stemmen. Ede was in 2006 een van de eerste gemeenten die hiermee aan de slag ging voor de gemeenteraadsverkiezingen (Stemwijzer) en in 2010/2014 werd gebruikt gemaakt van Kieskompas.

Ook bij de komende verkiezingen zullen we hiervan weer gebruik maken en ik wil u graag meenemen in de totstandkoming.

Bij Kieskompas wordt gebruikt gemaakt van 30-35 stellingen waar de gebruiker een keuze maakt op een schaal van vijf (helemaal mee oneens, oneens, neutraal, eens of helemaal mee eens). Na het invullen wordt in een soort matrix weergegeven waar de gebruiker zich bevindt en hij/zij kan dat dan vergelijken ten opzichte van de partijen. Tevens kan er gefilterd worden per thema, zodat iemand ook kan bekijken waar de partijen zich bevinden op een bepaald onderwerp.

Het tot stand komen van de uiteindelijke stellingen is een heel proces op zich. Iedereen wil immers graag de meest belangrijke onderwerpen op de agenda hebben (die een partij belangrijk vindt) om zich daarmee te kunnen onderscheiden. De organisatie Kieskompas zorgt dat er voldoende spreiding is over de onderwerpen en verplicht partijen om ook bronvermeldingen aan te leveren (zoals een verkiezingsprogramma). Dit om zeker te zijn dat er niet ‘strategisch’ wordt gekozen, maar er echt een eerlijke plaatsing kan worden vastgesteld.

Allereerst werd aan de partijen gevraagd om stellingen aan te leveren. Deze stellingen werden door Kieskompas bekeken en samengevoegd tot een overzicht van zo’n 90 stellingen waaruit een selectie gemaakt moest worden. Dit gebeurde tijdens een eerste bijeenkomst in de Raadszaal en was al een (politieke) discussie op zich.

Na een eerste selectie bleven er zo’n 55 stellingen over waar de partijen een plaatsing moesten doen (een van de antwoorden op de schaal van 5 -> helemaal oneens tot helemaal eens).  Tijdens een zogenaamde ‘plaatsingsconferentie’ werd wederom in de Raadszaal bekeken of er voldoende spreiding was (heeft een stelling wel zin?) en of alle onderwerpen wel goed aan bod kwamen. Wederom werd er flink geschrapt, maar ook geconstateerd dat sommige onderwerpen (zoals Veiligheid) nog wat onderbelicht waren.

Het resultaat van deze bijeenkomst waren 31 stellingen, waar er dus nog een enkeling aan wordt toegevoegd. In een laatste bijeenkomst zullen deze nog weer worden bekeken, waarna de definitieve lijst wordt vastgesteld. Tevens wordt er dan nogmaals gekeken of iedereen zijn bronvermelding heeft aangeleverd.

Na alle bijeenkomsten zal nog een officiele lancering plaatsvinden, hopelijk ergens eind januari, begin februari. Daarna is het aan de inwoners om hem te gebruiken voor het bepalen van hun stem.

Ik vind het een goed proces, zeer nuttig voor de inwoners en geeft ook tussen de politieke partijen direct een goed beeld waar ze staan. Bij voorbaat raad ik dus iedereen aan hem straks te gaan gebruiken en het resultaat mee te nemen in de definitieve afweging.

Mocht je het dan nog niet weten….stem VVD, nummer 2!

Meer informatie over Kieskompas: https://home.kieskompas.nl/

 

Geef een antwoord