Algemeen

Op weg naar Ede 2039: Perspectiefnota

Elk jaar bespreek de gemeenteraad de Perspectiefnota (in sommige gemeenten ook wel Voorjaarsnota genoemd) als onderdeel van de financiele cyclus. Deze keer hebben we veel (deel)sessies besteed aan het bespreken van de diverse onderdelen met als sluitstuk de eerste termijn op 4 juli en de tweede termijn (en besluitvorming) op 18 juli. Ik vond het 

Lees verder…

Het Kindercollege Ede

Sinds 2018 heeft Ede een echt Kindercollege met een kinderburgemeester en vier kinderwethouders. In de afgelopen periode heb ik ze een aantal keren in actie gezien en ik word daar heel erg blij van! Het is zo fantastisch om te zien dat deze kinderen van 11-12 jaar zich met zo veel plezier inzetten voor onze 

Lees verder…

In gesprek met Social Work studenten

Op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn de opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening een aantal jaar geleden samengevoegd tot een opleidingsrichting Social Work. Onderdeel van deze studierichting is het vak Sociaal Ondernemerschap en ik was door de Jongerenraad en CHE gevraagd om in gesprek te gaan met de studenten over de 

Lees verder…

Ruim baan voor private geldschieters voor het oplossen van maatschappelijke problemen

Een aantal gemeenten is gestart met projecten waarbij privaat geld vanuit bijvoorbeeld banken en vermogensfondsen wordt ingezet om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkeloosheid wordt aangepakt. Deze zogenaamde Social Impact Bond (SIB), een prestatiecontract tussen overheidsinstantie en investeerder waarbij doelen van tevoren zijn vastgesteld, worden steeds populairder en laten op 

Lees verder…

Opening Dulon store

Op donderdag 18 oktober had ik de eer om een zogenaamde popup-store van het Dulon College feestelijk te openen samen met Lenie van Emmerik, projectleider, Roelf Jager manager van Restore kringloop, studenten van het Dulon College en Jessica Koomen, ambassadeur Gelukkig Winkelen. In mijn korte speech heb ik aangegeven dat de gemeente Ede graag investeert in 

Lees verder…

Vaccinatiegraad moet ook in Ede omhoog!

Uit het laatste rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de vaccinatiegraad in Ede met 82,7% ver onder het landelijke gemiddelde ligt. Een zorgelijke ontwikkeling! Uiteraard zijn wij geen voorstander van het door de overheid laten verplichten om te vaccineren. Vrijheid om zelf te mogen kiezen vinden wij een groot goed. 

Lees verder…

Hoogspanningslijnen

Als volksvertegenwoordiger wil je graag dingen verbeteren voor de inwoners en bedrijven. En dan het liefst zo snel mogelijk. Helaas lukt dat niet altijd en heb je de weg van de lange adem nodig… Een van die dossiers is het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen in Ede. Deze lopen recht over de huizen 

Lees verder…

Maiden speech

Een van de bijzondere momenten als nieuw raadslid of fractievolger is de zogenaamde maiden speech. Dit is de eerste keer dat je een verhaal mag houden achter het spreekgestoelte in de raad.  Het is daarbij een traditie dat je tijdens deze inbreng niet mag je worden onderbroken of bevraagd en het werkt eigenlijk hetzelfde als 

Lees verder…

Tijd voor een strategische agenda Food

Deze weken is het weer tijd voor het bespreken van de Perspectiefnota van de gemeente Ede. Hierin kunt u lezen waar de gemeente Ede de komende jaren haar geld aan uit wil geven. Natuurlijk aanleiding voor veel politiek en (helaas) ook veel theater… Veel staat de laatste tijd in het teken van het thema “Food”, 

Lees verder…