Algemeen

Opening Dulon store

Op donderdag 18 oktober had ik de eer om een zogenaamde popup-store van het Dulon College feestelijk te openen samen met Lenie van Emmerik, projectleider, Roelf Jager manager van Restore kringloop, studenten van het Dulon College en Jessica Koomen, ambassadeur Gelukkig Winkelen. In mijn korte speech heb ik aangegeven dat de gemeente Ede graag investeert in 

Lees verder…

Vaccinatiegraad moet ook in Ede omhoog!

Uit het laatste rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de vaccinatiegraad in Ede met 82,7% ver onder het landelijke gemiddelde ligt. Een zorgelijke ontwikkeling! Uiteraard zijn wij geen voorstander van het door de overheid laten verplichten om te vaccineren. Vrijheid om zelf te mogen kiezen vinden wij een groot goed. 

Lees verder…

Hoogspanningslijnen

Als volksvertegenwoordiger wil je graag dingen verbeteren voor de inwoners en bedrijven. En dan het liefst zo snel mogelijk. Helaas lukt dat niet altijd en heb je de weg van de lange adem nodig… Een van die dossiers is het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen in Ede. Deze lopen recht over de huizen 

Lees verder…

Maiden speech

Een van de bijzondere momenten als nieuw raadslid of fractievolger is de zogenaamde maiden speech. Dit is de eerste keer dat je een verhaal mag houden achter het spreekgestoelte in de raad.  Het is daarbij een traditie dat je tijdens deze inbreng niet mag je worden onderbroken of bevraagd en het werkt eigenlijk hetzelfde als 

Lees verder…

Social media en politiek

Eerlijk is eerlijk: Ik ben een grote liefhebber van social media! En dan gebruik ik met name Twitter, Facebook en LinkedIn, alhoewel ik uiteraard ook een Instagram account heb, Naast het volgen van anderen, vind ik het ook leuk om af en toe de discussie op te zoeken. Zeker als het gaat om politiek, maar 

Lees verder…

Opleidingen

Het raadslidmaatschap is geen eenvoudige klus. Als raadslid wordt je geacht ingewikkelde beslissingen te nemen die een grote impact kunnen hebben op de inwoners en/of bedrijven in een gemeente. Het is daarom van belang dat (kandidaat) raadsleden goed worden voorbereid op hun zware en verantwoordelijke taak. Binnen de VVD worden alle toekomstige volksvertegenwoordigers en bestuurders 

Lees verder…

Tijd voor een strategische agenda Food

Deze weken is het weer tijd voor het bespreken van de Perspectiefnota van de gemeente Ede. Hierin kunt u lezen waar de gemeente Ede de komende jaren haar geld aan uit wil geven. Natuurlijk aanleiding voor veel politiek en (helaas) ook veel theater… Veel staat de laatste tijd in het teken van het thema “Food”, 

Lees verder…

Welkom op mijn blog!

Van harte welkom op mijn nieuwe blog! Op mijn blog geef ik mijn persoonlijke visie op de ontwikkelingen in Ede, de provincie en landelijk, aangevuld met wat persoonlijke belevenissen in het leven van een kandidaat raadslid voor de VVD. Ik nodig u van harte uit te reageren en zal mijn best doen alle opmerkingen te 

Lees verder…