Stemwijzer

Vul nu de stemwijzer in voor de gemeente Ede: https://ede.stemwijzer.nl/ In veel gemeenten wordt gebruik gemaakt van een stemhulp om inwoners te helpen bij het selecteren van de juiste partij om op te stemmen. Ede was in 2006 een van de eerste gemeenten die hiermee aan de slag ging voor de gemeenteraadsverkiezingen (Stemwijzer) en in 

Lees verder…

Opleidingen

Het raadslidmaatschap is geen eenvoudige klus. Als raadslid wordt je geacht ingewikkelde beslissingen te nemen die een grote impact kunnen hebben op de inwoners en/of bedrijven in een gemeente. Het is daarom van belang dat (kandidaat) raadsleden goed worden voorbereid op hun zware en verantwoordelijke taak. Binnen de VVD worden alle toekomstige volksvertegenwoordigers en bestuurders 

Lees verder…

Weer nummer 2 op de lijst!

Ik ben trots en blij met mijn tweede plek op de kandidatenlijst voor de VVD in Ede! Heel fijn dat de leden wederom het vertrouwen in mij hebben uitgesproken. Ik heb er zin in! Niet alleen met mijn eigen plek, maar ook met het team waarmee we de komende verkiezingen in gaan. Wat een energie! 

Lees verder…

Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 19 november was het weer de jaarlijkse Dag van de Ondernemer, een traditie uitgeroepen door MKB-Nederland om onze ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Uiteraard doen we daar als VVD Ede graag aan mee en daarom bezoeken wij elk jaar met onze fractie een aantal lokale ondernemers met een klein 

Lees verder…

Ode aan de idealisten

In Ede hebben we iets bijzonders. Een groep kritische bewoners heeft een aantal jaren geleden het platform EdeDorp opricht om hun mening te kunnen delen (positief of negatief). Elke zaterdag worden er een aantal columns gepubliceerd over de (Edese) actualiteit waarvan er ook altijd minstens een op woensdag in Ede Stad verschijnt. Een paar maanden 

Lees verder…

Verkiezingsprogramma schrijven

Het schrijven van een goed verkiezingsprogramma is geen eenvoudige klus en vraagt grote zorgvuldigheid. Het document bepaalt de koers van de partij de komende vier jaar, biedt houvast voor eventuele coalitieonderhandelingen en zet een punt op de horizon voor de (middel)lange termijn. Bij de VVD wordt veel aandacht besteed aan het schrijven van het programma. 

Lees verder…

Geen totaalverbod op vuurwerk

Een vijftal partijen (SGP, Christenunie, Groen Links, DKE en Ede Nu) heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een totaalverbod op vuurwerk. Feitelijk gaat het alleen nog maar om het verbieden van (legaal) siervuurwerk tussen 18:00 en 02:00 uur, want afsteken buiten die tijden en/of afsteken van knalvuurwerk en pijlen is landelijk al verboden. Tijdens de oordeelsvormende 

Lees verder…

Het Manifest Ondermijnende Criminaliteit

Tientallen burgemeesters hebben zich achter een manifest geschaard waarin voorstellen worden gedaan om de ondermijnende criminaliteit harde slagen toe te brengen. Dit Manifest Ondermijnende Criminaliteit is op vrijdag 17 september gepubliceerd. Namens VVD Ede heb ik in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de bewustwording en aanpak van ondermijning en (drugsgerelateerde) criminaliteit in onze 

Lees verder…

Extra groene BOA

Tijdens de perspectiefnota heb ik namens de VVD een amendement ingediend om het aantal groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) uit te breiden naar drie. Het amendement is met grote meerderheid aangenomen. Bij de perspectiefnota 2022-2025 was een extra formatieplaats opgenomen voor een groene BOA, waarbij werd aangegeven dat deze noodzakelijk was om ‘het minimaal noodzakelijke toezicht’ 

Lees verder…

Ede krijgt een digitale wijkagent

Uit het¬†jaarverslag van de politie, dat wij als bijlage ontvingen bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 mei, bleek dat op een heleboel terreinen een verbetering is te zien ten opzichte van 2019. Cybercriminaliteit sprong daar echter negatief uit. Positief was om te lezen dat er wel een aantal extra functionarissen zijn (of 

Lees verder…