Opvang ‘jihad-kinderen’ bij geradicaliseerde opa en oma

Op vrijdag 14 juni publiceerde het NRC het schokkende artikel “Opa was zelf ook in het kalifaat” waarin onder andere wordt beschreven hoe twee kinderen van een teruggekeerde Edese jihad- moeder worden opgevangen bij opa en oma met IS-sympathieën ook woonachtig in Ede. Het artikel beschrijft dat de Kinderbescherming ondanks deze informatie toch van mening 

Lees verder…

Raadsexcursie Euregio Rijn-Waal

Bij het aantreden in de gemeenteraad kun je aangeven of je in een bepaalde commissie wil plaatsnemen. Ik heb mijzelf aangemeld als vertegenwoordiger van Ede in de Euregio en ben in een van de eerste raadsvergaderingen van de nieuwe periode gekozen als zogenaamd ‘Euregioraadslid”. Gemeente Ede heeft op dit moment vier vertegenwoordigers (afhankelijk van de 

Lees verder…

Het Kindercollege Ede

Sinds 2018 heeft Ede een echt Kindercollege met een kinderburgemeester en vier kinderwethouders. In de afgelopen periode heb ik ze een aantal keren in actie gezien en ik word daar heel erg blij van! Het is zo fantastisch om te zien dat deze kinderen van 11-12 jaar zich met zo veel plezier inzetten voor onze 

Lees verder…

Helderheid over radicalisering

Bij de meeste raadsvergaderingen wordt een grote hoeveelheid ingekomen stukken meegestuurd. Deze worden dan tijdens de besluitvormende vergadering behandeld, meestal als hamerstuk, maar soms wil je er iets meer mee. Je hebt dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld een onderwerp te laten agenderen voor een oordeelsvormende vergadering of kunt er tijdens het vragenuurtje een vraag over 

Lees verder…

In gesprek met Social Work studenten

Op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn de opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening een aantal jaar geleden samengevoegd tot een opleidingsrichting Social Work. Onderdeel van deze studierichting is het vak Sociaal Ondernemerschap en ik was door de Jongerenraad en CHE gevraagd om in gesprek te gaan met de studenten over de 

Lees verder…

Aandacht voor verslechtering op misdaadmeter

Als VVD besteden we veel aandacht aan het thema veiligheid in onze gemeente. Zoals jullie (mogelijk) hebben kunnen zien, heb ik al veel aandacht gevraagd voor drugsdumpingen, drugsoverlast, ondermijning en andere zaken. Toch moesten wij tot onze grote schrik constateren dat onze positie op de jaarlijkse misdaadmeter van het Algemeen Dagblad in 2018 is verslechterd! 

Lees verder…

Ruim baan voor private geldschieters voor het oplossen van maatschappelijke problemen

Een aantal gemeenten is gestart met projecten waarbij privaat geld vanuit bijvoorbeeld banken en vermogensfondsen wordt ingezet om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkeloosheid wordt aangepakt. Deze zogenaamde Social Impact Bond (SIB), een prestatiecontract tussen overheidsinstantie en investeerder waarbij doelen van tevoren zijn vastgesteld, worden steeds populairder en laten op 

Lees verder…

Voorlichting en stevige aanpak drugsoverlast

Op vrijdag 30 november werd er aan de Dr. Hartogsweg in Bennekom gedumpt drugsafval aangetroffen. Dit was het zesde dumpingsincident in de gemeente Ede dit jaar. In de afgelopen jaren is het aantal drugsdumpingen in Ede toegenomen zoals blijkt uit beantwoording van de raadsvragen die ik in oktober heb gesteld en tevens blijkt uit het 

Lees verder…

Opening Dulon store

Op donderdag 18 oktober had ik de eer om een zogenaamde popup-store van het Dulon College feestelijk te openen samen met Lenie van Emmerik, projectleider, Roelf Jager manager van Restore kringloop, studenten van het Dulon College en Jessica Koomen, ambassadeur Gelukkig Winkelen. In mijn korte speech heb ik aangegeven dat de gemeente Ede graag investeert in 

Lees verder…

Vaccinatiegraad moet ook in Ede omhoog!

Uit het laatste rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de vaccinatiegraad in Ede met 82,7% ver onder het landelijke gemiddelde ligt. Een zorgelijke ontwikkeling! Uiteraard zijn wij geen voorstander van het door de overheid laten verplichten om te vaccineren. Vrijheid om zelf te mogen kiezen vinden wij een groot goed. 

Lees verder…