Herbenoeming burgemeester Verhulst

Een van de bijzondere momenten deze raadsperiode was de herbenoemingsprocedure van onze burgemeester. Als een burgemeester aangeeft om herbenoemd te willen worden dat dient volgens de wet een vertrouwenscommissie te worden ingesteld die het proces begeleid en een aanbeveling doet aan de gemeenteraad om wel of niet in te stemmen met de herbenoeming.  Als plaatsvervangend 

Lees verder…

Visiedocument: Ede als hoofdstad van de FoodValley

Op 21 februari presenteerde het college een propositiedocument met als titel “Ede: hoofdstad van Foodvalley”. Dit document had primair als doelstelling om de partijen in de provincie input te geven voor de onderhandelingen na de provinciale verkiezingen. Een document dat zonder uitgebreide discussie in de raad werd gepresenteerd door het college leverde nogal wat scherpe 

Lees verder…

Veiligheid hoogspanningsmasten

In Ede zijn we als VVD al jaren bezig om de hoogspanningsmasten, die op sommige plekken (laag) over de huizen heen lopen, onder de grond te krijgen. Het budget is er en het tracé bekend, maar nu zijn we weer aan het wachten op TenneT/Liander vanwege de netcongestie. Een ongelofelijk langslepend dossier… Dat hoogspanningsleidingen niet 

Lees verder…

Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraadsvergadering. Daarnaast wordt elke raadsperiode een plaatsvervangend voorzitter gekozen uit de 39 raadsleden die de raadsvergadering voorzit als de burgemeester afwezig is (of als hij vragen moet beantwoorden over zijn eigen portefeuille). De afgelopen periodes was het in Ede gebruikelijk dat de plaatsvervangend voorzitter werd gekozen uit de grootste 

Lees verder…

Dag van de Fietshelm

Op 7 april heb ik tijdens het vragenuurtje aandacht gevraagd voor de Dag van de Fietshelm met als doel extra bewustwording te creëren om extra letsel als gevolg van een fietsongeluk te voorkomen. Volgens cijfers van het CBS zijn er jaarlijks steeds vaker verkeersongelukken waar fietsers bij betrokken zijn, of waarbij het een eenzijdig ongeval 

Lees verder…

Veiligheid rondom geldautomaten

Eind maart hebben er in Leeuwarden en Duivendrecht weer zogenaamde ‘plofkraken’ plaatsgevonden waarbij criminelen met explosieven een geldautomaat proberen op te blazen. Bij de plofkraak in Leeuwarden ontstond een enorme ravage aan het pand en de omliggende panden, waarbij ook twee woningen moesten worden ontruimd. De bewoners maken zich grote zorgen en hopen dat de 

Lees verder…