Handen af van onze jeugdbeschermers!

Jeugdzorginstellingen hebben aan de noodklok gehangen bij de minister om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen hun medewerkers. De VVD in Ede wil weten hoe het er in onze gemeente voor staat en ik heb namens onze fractie raadsvragen gesteld. Diverse jeugdzorginstellingen hebben op 3 november bij de minister middels een pamflet aandacht gevraagd voor het 

Lees verder…

Meer aandacht voor ‘Meld Misdaad Anoniem’

In de afgelopen weken zijn er in onze gemeente diverse incidenten geweest, zoals het oppakken van 3 tieners in verband met wapenhandel, een vuurwapenincident en het aantreffen van een (levensgevaarlijk) drugslab op het bedrijventerrein. Uiteraard twijfelen wij geen moment aan de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee de politie samen met andere (veiligheids)diensten deze zaken onderzoekt en 

Lees verder…

Op weg naar Ede 2039: Perspectiefnota

Elk jaar bespreek de gemeenteraad de Perspectiefnota (in sommige gemeenten ook wel Voorjaarsnota genoemd) als onderdeel van de financiele cyclus. Deze keer hebben we veel (deel)sessies besteed aan het bespreken van de diverse onderdelen met als sluitstuk de eerste termijn op 4 juli en de tweede termijn (en besluitvorming) op 18 juli. Ik vond het 

Lees verder…

Opvang ‘jihad-kinderen’ bij geradicaliseerde opa en oma

Op vrijdag 14 juni publiceerde het NRC het schokkende artikel “Opa was zelf ook in het kalifaat” waarin onder andere wordt beschreven hoe twee kinderen van een teruggekeerde Edese jihad- moeder worden opgevangen bij opa en oma met IS-sympathieën ook woonachtig in Ede. Het artikel beschrijft dat de Kinderbescherming ondanks deze informatie toch van mening 

Lees verder…

Raadsexcursie Euregio Rijn-Waal

Bij het aantreden in de gemeenteraad kun je aangeven of je in een bepaalde commissie wil plaatsnemen. Ik heb mijzelf aangemeld als vertegenwoordiger van Ede in de Euregio en ben in een van de eerste raadsvergaderingen van de nieuwe periode gekozen als zogenaamd ‘Euregioraadslid”. Gemeente Ede heeft op dit moment vier vertegenwoordigers (afhankelijk van de 

Lees verder…

Het Kindercollege Ede

Sinds 2018 heeft Ede een echt Kindercollege met een kinderburgemeester en vier kinderwethouders. In de afgelopen periode heb ik ze een aantal keren in actie gezien en ik word daar heel erg blij van! Het is zo fantastisch om te zien dat deze kinderen van 11-12 jaar zich met zo veel plezier inzetten voor onze 

Lees verder…

Helderheid over radicalisering

Bij de meeste raadsvergaderingen wordt een grote hoeveelheid ingekomen stukken meegestuurd. Deze worden dan tijdens de besluitvormende vergadering behandeld, meestal als hamerstuk, maar soms wil je er iets meer mee. Je hebt dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld een onderwerp te laten agenderen voor een oordeelsvormende vergadering of kunt er tijdens het vragenuurtje een vraag over 

Lees verder…

In gesprek met Social Work studenten

Op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn de opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening een aantal jaar geleden samengevoegd tot een opleidingsrichting Social Work. Onderdeel van deze studierichting is het vak Sociaal Ondernemerschap en ik was door de Jongerenraad en CHE gevraagd om in gesprek te gaan met de studenten over de 

Lees verder…

Aandacht voor verslechtering op misdaadmeter

Als VVD besteden we veel aandacht aan het thema veiligheid in onze gemeente. Zoals jullie (mogelijk) hebben kunnen zien, heb ik al veel aandacht gevraagd voor drugsdumpingen, drugsoverlast, ondermijning en andere zaken. Toch moesten wij tot onze grote schrik constateren dat onze positie op de jaarlijkse misdaadmeter van het Algemeen Dagblad in 2018 is verslechterd! 

Lees verder…