Bijeenkomst verkiezingsprogramma TK2021

In aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt er hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Hier wordt op verschillende manieren input voor verzameld onder leden en niet-leden door middel van bijvoorbeeld (virtuele) bijeenkomsten, essay’s van thematische netwerken en betrokken (niet)leden, en via workshops/ronde-tafels. Op woensdag 5 februari organiseerde de verkiezingsprogramma een discussieavond rondom het thema MKB 

Lees verder…

VVD (nog steeds) tegen een algeheel vuurwerkverbod

Afgelopen Oud- en Nieuw is het in Ede flink misgegaan. Een kleine groep, voornamelijk jongeren, heeft (met vuurwerk) veel schade aangericht en (nog erger) het werk van onze hulpverleners bewust proberen te verstoren. Wij snappen de roep om een vuurwerkverbod, maar vinden ook dat het niet zo kan zijn dat een kleine groep tuig ervoor zorgt 

Lees verder…

In het zonnetje..;-)

Op zaterdag 23 november ben ik door de VVD op het landelijk festival in het zonnetje gezet tijdens de zogenaamde ‘lintjesregen’. Elk festival/congres wordt een aantal mensen extra bedankt voor hun inzet voor de partij met een onderscheiding, oorkonde en/of een bos bloemen. Deze keer was ik een van de gelukkigen en ontving namens de 

Lees verder…

Handen af van onze jeugdbeschermers!

Jeugdzorginstellingen hebben aan de noodklok gehangen bij de minister om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen hun medewerkers. De VVD in Ede wil weten hoe het er in onze gemeente voor staat en ik heb namens onze fractie raadsvragen gesteld. Diverse jeugdzorginstellingen hebben op 3 november bij de minister middels een pamflet aandacht gevraagd voor het 

Lees verder…

Meer aandacht voor ‘Meld Misdaad Anoniem’

In de afgelopen weken zijn er in onze gemeente diverse incidenten geweest, zoals het oppakken van 3 tieners in verband met wapenhandel, een vuurwapenincident en het aantreffen van een (levensgevaarlijk) drugslab op het bedrijventerrein. Uiteraard twijfelen wij geen moment aan de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee de politie samen met andere (veiligheids)diensten deze zaken onderzoekt en 

Lees verder…

Op weg naar Ede 2039: Perspectiefnota

Elk jaar bespreek de gemeenteraad de Perspectiefnota (in sommige gemeenten ook wel Voorjaarsnota genoemd) als onderdeel van de financiele cyclus. Deze keer hebben we veel (deel)sessies besteed aan het bespreken van de diverse onderdelen met als sluitstuk de eerste termijn op 4 juli en de tweede termijn (en besluitvorming) op 18 juli. Ik vond het 

Lees verder…

Opvang ‘jihad-kinderen’ bij geradicaliseerde opa en oma

Op vrijdag 14 juni publiceerde het NRC het schokkende artikel “Opa was zelf ook in het kalifaat” waarin onder andere wordt beschreven hoe twee kinderen van een teruggekeerde Edese jihad- moeder worden opgevangen bij opa en oma met IS-sympathieën ook woonachtig in Ede. Het artikel beschrijft dat de Kinderbescherming ondanks deze informatie toch van mening 

Lees verder…

Raadsexcursie Euregio Rijn-Waal

Bij het aantreden in de gemeenteraad kun je aangeven of je in een bepaalde commissie wil plaatsnemen. Ik heb mijzelf aangemeld als vertegenwoordiger van Ede in de Euregio en ben in een van de eerste raadsvergaderingen van de nieuwe periode gekozen als zogenaamd ‘Euregioraadslid”. Gemeente Ede heeft op dit moment vier vertegenwoordigers (afhankelijk van de 

Lees verder…

Het Kindercollege Ede

Sinds 2018 heeft Ede een echt Kindercollege met een kinderburgemeester en vier kinderwethouders. In de afgelopen periode heb ik ze een aantal keren in actie gezien en ik word daar heel erg blij van! Het is zo fantastisch om te zien dat deze kinderen van 11-12 jaar zich met zo veel plezier inzetten voor onze 

Lees verder…